Misija

Centar za nestalu i zlostavljanu decu je neprofitna organizacija osnovana u skladu sa Zakonom o udruženjima Republike Srbije, 19. aprila 2010. godine, s osnovnim zadatkom da svojim delovanjem poboljša bezbednost dece u Srbiji. 

Centar za nestalu i zlostavljanu decu je preuzeo sve aktivnosti i nadležnosti Fondacije Tijana Jurić koja je nastala sa željom da čuva uspomenu na Tijanu, njeno ime, lik i sve ono čime nas je zadužila.

TIJANIN ZAKON

Prvi korak u započetoj borbi za veću bezbednost dece ostvaren je u julu 2015. godine izmenom Zakona o policiji, nazvanom „Tijanin zakon“.

EDUKACIJE ZA DECU I ODRASLE

Od osnivanja, Fondacija je pokrenula nekoliko edukativnih projekata koji se sprovode tokom cele školske godine, širom Srbije:

  • „Tijana klik“ – edukacija učenika osnovnih škola, roditelja i prosvetnih radnika o bezbednoj upotrebi interneta
  • „Stop trgovini ljudima“ – edukacija učenika srednjih škola o svim vidovima trgovine ljudima
  • „Ukradena bezbednost“ – tribina o pedofiliji, trgovini ljudima, zloupotrebi interneta
  • „Krivac je tamo negde“ – edukativna predstava za učenike osnovnih i srednjih škola
  •  Kurs samoodbrane za žene i decu

FESTIVAL „GLAS ANĐELA – TIJANA JURIĆ“

Fondacija je, čuvajući uspomenu na Tijanin talenat za pevanje i muziku, 2015. godine osnovala jedinstveno takmičenje dece u etno pevanju – Festival „Glas anđela – Tijana Jurić“. Oficijelni slogan ovog festivala glasi „kulturom protiv nasilja“, sa krajnjim ciljem da se deca okrenu pravim, tradicionalnim vrednostima.

REGISTAR NESTALIH LICA SRBIJE

U maju 2017. godine Fondacija Tijana Jurić formirala je Registar nestalih lica Srbije s ciljem da doprinese boljoj potrazi za nestalim licima, pre svega za nestalom decom. Registar se nalazi na adresi www.nestalisrbija.rs

KAZNA DOŽIVOTNOG ZATVORA

Nakon usvajanja „Tijaninog zakona“ Fondacija Tijana Jurić u maju 2017. godine Narodnoj skupštini Srbije predala je još jednu izmenu zakona u cilju poboljšanja bezbednosti sve dece u Srbiji. Reč je o izmeni Krivičnog zakonika, odnosno uvođenju kazne doživotnog zatvora za počinioce najtežih oblika teških krivičnih dela koja su za posledicu imala smrt deteta, maloletnika ili trudne žene. Kazna doživotnog zatvora zamenila bi postojeću maksimalnu kaznu od 30 do 40 godina koja se propisuje za navedena krivična dela. Predlog izmene zakona još nije ušao u skupštinsku proceduru.

HUMANITARNE AKCIJE

Humanitarnim akcijama, Centar širi solidarnost među ljudima i decom i podseća da su humanost i dobrota neiscrpni resursi.

Posebno važan zadatak Centra jeste dostojanstveno čuvanje uspomene na Tijanu, njeno ime, lik i sve ono čime nas je zadužila.