Heading

Igor Jurić

Osnivač fondacije
[email protected]

Mihaela Nemet

Član Upravnog odbora fondacije
[email protected]

Bojana Latinović

Savetnik za odnose sa javnošću
[email protected]

Danijela Jurčak

Saradnica fondacije
[email protected]

Mira Marković

Saradnica fondacije
[email protected]

Nataša Tomić

Saradnica fondacije
[email protected]