Browsing Category

Drugi pišu

Deca žrtve porodičnog nasilja

Nasilje u porodici postaje sve češća pojava u našem društvu. I dok se mediji i ostali činioci ovakvih događaja u većini slučajeva fokusiraju na počinioca i ženu kao žrtvu ili obrnuto vrlo često zanemarujemo da u tom i takvom odnosu trpe i

Krivično delo: Silovanje

U prethodnom članku o krivičnim delima protiv polne slobode smo taksativno naveli većinu krivičnih dela koje obuhvata naš krivičnopravni sistem. S obzirom na cilj Centra za nestalu i zlostavljanu decu pojavila se potreba da građanima