Browsing Tag

silovanje

Krivično delo: Silovanje

U prethodnom članku o krivičnim delima protiv polne slobode smo taksativno naveli većinu krivičnih dela koje obuhvata naš krivičnopravni sistem. S obzirom na cilj Centra za nestalu i zlostavljanu decu pojavila se potreba da građanima