Agresivno i prosocijalno ponašanje dece u kontekstu rata – Gordana Keresteš

Knjiga je na hrvatskom jeziku. Knjiga rasvetljava agresivno i prosocijalno ponašanje dece u kontekstu stresnih i traumatskih iskustava koje doživljavaju u ratu.

Kategorija:

3,146.00 RSD

U prvom delu knjige prikazane su postojeće spoznaje o uticaju rata na decu, s posebnim naglaskom na to kako rat utiče na agresivno i prosocijalno ponašanje. U drugom delu knjige prikazano je istraživanje kojim je ispitana povezanost između stresnih i traumatskih ratnih iskustava dece iz Hrvatske i njihovog agresivnog i prosocijalnog ponašanja.