Kurs samoodbrane

U 2015. godini kurs samoodbrane održan je u Subotici i Novom Sadu, kada je kurs prošlo 120 polaznika. Minimalna starosna granica za decu je deset godina, gornja granica nije određena, ali zavisi od zdravstvenog stanja prijavljenih polaznika.

Tokom kursa, polaznici obrađuju segmente:

 • bezbedno konzumiranje pića na javnim mestima i proslavama
 • edukacija o bezbednom kretanju ulicom
 • načini lakšeg zapažanja prikrivenog lica u mračnim prostorima tokom kretanja
 • način upotrebe spreja za samoodbranu (i drugih priručnih sredstava)
 • osnovna zapažanja tokom kretanja
 • prvi pokazatelji namere napada
 • samoodbrana od direktnog udarca rukom
 • samoodbrana od zarobljavanja nožem u kriznim situacijama
 • samoodbrana od zarobljavanja pištoljem (blisko odstojanje)
 • samoodbrana od uboda i sečenja nožem
 • sumnjivi kontakti sa nepoznatim licima
 • tehnike goloruke samoodbrane od davljenja i hvatova
 • tehnike goloruke samoodbrane od pokušaja silovanja
 • tehnike samoodbrane yawarom (kubotanom)

Kurs održava Predrag Lazarević, predsednik Ninjutsu Saveza Crne Gore sa svojim saradnicima.