Šta zakon kaže o seksualnom zlostavljanju?

Zlostavljanje svake vrste, a pogotovo seksualno zlostavljanje, tema je koja se često zaobilazi kada joj treba prići sa kritičke i pravne strane. Mediji, sa druge strane, od ovakvih vesti dobijaju naviše tiraža, čitanja i klikova, pa ih često objavljuju ne obazirujući se na osećanja osobe koja je zlostavljanje doživela i njeno pravo na privatnost.

U prevenciji svakog vida zlostavljanja veliku ulogu igra edukacija. Iz iskustva stečenog u stalnom kontaktu sa žrtvama, došli smo do zaključka da mnoge od njih pravdaju zlostavljača, osećaju krivicu, umanjuju posledice i veličinu počinjenog zlostavljanja, smatraju da su na neki način doprinele da budu žrtve, a neke ni ne prepoznaju da se radi o nasilju.

Upravo zbog ovoga shvatili smo da je važno da javnost edukujemo o tome šta je seksualno nasilje, kako se ispoljava, ko može da bude počinilac, ali i da sve to prikažemo kroz krivični zakon Republike Srbije uz pomoć pravnika.

Opšti kriminološki pojam seksualnog zlostavljanja obuhvata nemoć žrtve u odnosu na izvršioca krivičnog dela kao i nedozvoljenih polnih radnji koje su izvršene zloupotrebom položaja. Slučajevi seksualnog zlostavljanja mogu biti različiti kao npr.: iskorišćavanje službenog položaja nadređenog lica; staraoca nad maloletnicima ili decom koja su im poverena na vaspitavanje ; iskorišćavanje stanja fizičke i psihičke nedozrelosti žrtava.

Najtežim oblicima ove vrste seksualnih delikata smatra se – seksualno zlostavljanje dece. Počinioci seksualnog uznemiravanja najčešće su muškarci, dok su u trećini slučajeva to žene.

Ovo pitanje razlikuje se od države do države gde su neke od država veoma rigorozne po pitanju sankcija za ovakva dela a kazne se kreću i do kastracije i sterilizacije delikvenata, dugogodišnjih kazni zatvora kao i smrtnih kazni do potpunog izostavljanja pravnog uređenja ovog pitanja. U krivičnom zakoniku republike Srbije predviđene kazne za ovakva i slična krivična dela se kreću i do kazne doživotnog zatvora.

U daljem tekstu ćemo pobrojati taksativno neka od krivičnih dela koja uključuje naš Krivični zakonik, a u narednom periodu ćemo se posvetiti tome da svako od tih krivičnih dela bude ponaosob predstavljeno i objašnjeno.

KRIVIČNA DELA PROTIV POLNE SLOBODE SU:

• Silovanje ( član 178)
• Obljuba nad nemoćnim licem (član 179 )
• Obljuba sa detetom ( član 180)
• Obljuba zloupotrebom položaja ( član 181)
• Nedozvoljene polne radnje ( član 182)
• Podvođenje i omogućavanje vršenja polnog odnosa ( član 183)
• Posredovanje u vršenju prostitucije ( član 184)
• Prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju ( član 185)
• Navođenje maloletnog lica na prisustvovanje polnim radnjama ( član 185a)
• Iskorišćavanje računarske mreže ili komunikacije drugim tehničkim sredstvima za izvršenje krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnom licu ( član 185b)

master pravnik A. Karov

Postani član CNZD!

Da li ćeš pomoći ako znaš da možeš? Sada je tvoja prilika – podrži našu misiju i rad učlanjenjem u zajednicu koja okuplja ljude kojima je prioritet bezbedno odrastanje dece u Srbiji.

Bezbedna priča

Posetite zvanični podkast Centra za nestalu i zlostavljanu decu

Upišite se na listu za obaveštenja

Pridružite se našoj email listi da biste dobijali najnovije vesti i informacije sa našeg portala.

 

Uspešno ste upisali Vašu email adresu!