Vizija

Slogan „Bezbednost dece je odgovornost svih nas“ na najbolji način opisuje viziju Fondacije Tijana Jurić. Želja nam je da, kao odrasli, postignemo visoku svest o odgovornosti koju imamo prema deci. Naše odgovorno ponašanje može da obezbedi sigurniju i bolju budućnost i bezbednost dece u Srbiji.

Fondacija Tijana Jurić