Postavite pitanje predavaču

Da, državne institucije, kao i nevladine organizacije, pružaju različite oblike pomoći žrtvama trgovine ljudima. Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima je državna institucija koja je specijalizovana za ovaj problem, a posebno se bavi identifikacijom (prepoznavanjem) slučaja trgovine ljudima i koordinacijom pomoći koja im je potrebna nakon izlaska iz lanca.

Ukoliko smatrate da neko želi da Vas iskoristi, možete slučaj prijaviti policiji ili se obratiti odrasloj osobi od poverenja.

Trgovci na različite načine kontrolišu žrtve trgovine ljudima, a najčešće su u pitanju nasilje i pretnje.

Trgovca ljudima nije lako prepoznati i upravo zato je važna prevencija i da prepoznaš znakove opasnosti o kojima smo pričali.

Trgovci ljudima kontrolišu žrtve i na različite načine (nasilje, pretnje, ucene) ih teraju da slulaj ne prijave ili da ne pokušaju da pobegnu.

Centru za socijalni rad i policiji.

Kao i trgovce, ovakve stvari nije lako prepoznati i upravo se tu nalazi značaj prevencije i da znaš kako da se zaštitiš od različitih ponuda.

Trgovci ljudima iskorišćavaju žrtve zarad novčane ili neke druge dobiti.
Uvek treba prijaviti slučaj policiji ili osobi od poverenja.

Prijaviti slulaj Centru za socijalni rad ili policiji. Ukoliko želite da ostane anonimni, možete slučaj da prijavite Fondaciji Tijana Jurić.

Kako je veoma teško izaći iz lanca trgovine ljudima, treba se baviti prevencijom i truditi se da do toga ne dođe. Ukoliko dođe, a ako postoji mogućnost, slučaj trba prijaviti.

Prijaviti slučaj policiji ili ukoliko želite da ostanete anonimni, možete da se javite nama.
Pored svih informacija koje ste danas čuli, ukoliko niste sigurni, pošaljite poslovnu ponudu koja Vas zanima nama, pa ćemo je proveriti zajedno.

Mnogi ljudi ne prijavljuju slučajeve iz straha, međutim, smatramo da svaka kriminalna radnja treba da se prijavi nekome.

Pored svih informacija koje ste danas čuli, ukoliko niste sigurni, pošaljite poslovnu ponudu koja Vas zanima nama, pa ćemo je proveriti zajedno.

Trgovca ljudima ne možemo lako prepoznati i zato je važna prevencija o kojoj smo danas pričali.

Trgovina ljudima je postojala i pre ekspanzije društvenih mreža, međutim, internet jeste jedno od sredstava kako trgovci dolaze do žrtava.

Prijaviti slučaj policiji.

Da, policija se bavi ovim problemom.

Srbija je zemlja porekla, tranzita i destinacije za žrtve, a ovaj problem pogađa sve zemlje sveta.

Zvanični podaci o prisutnosti ovog problema nalaze se na sledećem linku http://www.centarzztlj.rs/index.php/statistika

Trgovci eksploatišu žrtve trgovine ljudima zarad novčane ili neke druge dobiti.