Postavite pitanje predavaču

1. Mene interesuje.. Kako se Vas posao odrazavao na Vasu porodicu?

 Zbog same prirode i odgovornosti policijskog posla veoma često se dogadja da ne mogu da se usklade porodične obaveze  sa poslom, pa je zato potrebno razumevanje od strane porodice, koja je ujedno i motivacija za kvalitetno obavljenje policijskih poslova. Posao policijskog službenika je svakako privilegija i čast, jer nakon uspešno obavljenog posla kada ste svesni da ste nekome spasili život, sačuvali imovinu i sl. osećaj zadovoljstva i sreće je neprevazidjen i stimuliše vas da nastavite dalje da činite dobra dela i pomažete ljudima. Osim vaspitavanja dece, ja u svojoj porodici zbog svakodnevnih  novih bezbednosnih pretnji u sajber prostoru sa kojima se suočavamo na poslu podižem nivo bezbednosne kulture svoje dece i ostalih članova porodice, kako bi na adekvatan način mogli da izbegnu sve opasnosti koje vrebaju na internet mreži. Na kraju citirao bih Vam misao August „Gus“ Vollmer-a “ Policajac  trba  da  ima  mudrost  Solomona, hrabrost  Davida, snagu  Samsona, strpljenje  Jova, predvodništvo  Mojsija, ljubaznost  dobrog Samarićanina, strategiju  Aleksandra  Velikog, vjeru Danijela, diplomatiju  Linkolna, toleranciju drvodelje  iz  Nazareta  i  konačno  solidno  znanje  svake grane  prirodnih, bioloških  i  tehničkih  nauka. Pripadnika  policije  ogovara  javnost, ismijavaju  ga  u filmovima, kritikuju  u  medijima  i  ne  podržavaju  ga  ni tužioci  ni  sudije, izbegavaju  ga  oni  koji  ga  se  boje. Kriminalci  ga  mrze, svi  ga  varaju. Izložen  je  brojnim  iskušenjima  i  opasnostima. Osudjuju  ga  kada  primjenjuje propise, a  otpuštaju  iz  službe ako  to  ne čini. Misle  da  mora  imati  obrazovanje  vojnika, lekara, diplomate  i  vaspitača  za  malu  platu.“

 

2. Koje filmove bi trebali pogledati?

 

Filmovi koje bi trebalo pogledati nalaze se na sledećim linkovima: 

1. Deca razotkrivaju satanističko pedofilski kult  ( https://www.youtube.com/watch?v=KN0Kr9scxjM )

2. Kod za bolji svet ( https://www.youtube.com/watch?v=y8xCClXDOWs ),

3. Sve boje interneta 10 epizoda ( https://www.youtube.com/playlist?list=PLG6HMr6sRAxk5fYkFHmTrZEFoY4dkhE_V ),

4. Posmatrači ( https://www.youtube.com/watch?v=hI8UC1ZqVZs ),

5. Dosije – Facebook otmica ( https://www.youtube.com/watch?v=b86Kqt3-q5k ),

6. Internet Safety ( https://www.youtube.com/watch?v=kgCNGvL0g1g),

7. Cyber Paedophiles: Webcam Predators in the Philippines – 101 East ( https://www.youtube.com/watch?v=Cz36HuQJ4mA )

8. To Catch a Paedophile ( https://www.youtube.com/watch?v=NUCVdL5ZNrM ) 

 

3. Šta raditi kada je sa detetom (adolescentom) veoma teško uspostaviti komunikaciju, da li je potrebno uključiti i psihologa?

Svakako da bi trebali da se posavetujete sa psihologom, koji su najkompetentniji da Vam daju prave smernice i uputstva za vaspitavanje dece.