Kategorije: , Oznaka:

Čula i percepcija

16.531 RSD

Autor: E. Bruce Goldstein

Knjiga na hrvatskom jeziku.

Najočigledniji odgovor na pitanje „Zašto čitati ovu knjigu?“ jeste da će vas materijal snabdeti informacijama koje vam mogu pomoći u mnogim drugim predmetima, a možda čak i u vašoj budućoj karijeri. Ako planirate da postanete istraživač ili predavač u području percepcije, ova knjiga će vam dati dobre osnove. Brojna istraživanja o kojima ćete čitati u ovoj knjizi sproveli su istraživači koji su se sa područjem percepcije upoznali pomoću ranijih izdanja ove knjige.

Iz sadržaja:
Uvod u percepciju; Uvod u fiziologiju percepcije; Neuroni i percepcija; Organizacija mozga; Percipiranje predmeta; Vidna pažnja; Percepcija boje; Percepcija dubine i veličine; Percepcija kretanja; Percepcija i ponašanje; Zvuk, slušni aparat i percepcija visine tona; Lokalizacija zvuka; Percepcija govora; Razvoj percepcije; Dodatak: Detekcija signala;

1 na zalihama (can be backordered)