Centar za decu i mlade
Centar za decu i mlade je program Centra za nestalu i zlostavljanu decu za sprovođenje inovativne usluge u zaštiti dece i mladih sa problemima u ponašanju, sa ciljem preventivnog delovanja i osnaživanja dece i mladih sa problemima i poremećajima u ponašanju, odnosno razvijanja njihovih socijalnih veština i kompetencija, radi prihvatanja pozitivnih modela ponašanja, koja će im omogućiti lakše i efikasnije suočavanje sa izazovima u ovoj razvojnoj fazi. Uslugu sprovodi multidisciplinarni tim sastavljen od socijalnog radnika, defektologa i psihologa, uz podršku saradnika iz oblasti prava, psihoterapije, filozofije i  drugih relevantnih oblasti, kao i pažljivo odabranih i obučenih praktikanata i volontera. Usluga se sprovodi uz superviziju tročlanog savetodavnog odbora.

Korisnici Centra za decu i mlade su deca u riziku od ispoljavanja društveno neprilagođenog ponašanja, deca sa problemima i poremećajima u ponašanju i deca sa izrečenim vaspitnim nalogom, uzrasta 7 – 18 godina. 

Usluga se zasniva na individualizovanom pristupu svakom korisniku, uz aktivnosti psihosocijalnog savetovanja, podrške u učenju i instrukcijama u izradi školskih zadataka, psihosocijalnih i radno-okupacionih radionica, kao i kulturnih, sportskih, kreativnih i drugih grupnih i individualnih aktivnosti.

Usluga podrazumeva i kontinuiran rad sa porodicom korisnika, kao i saradnju sa institucijama (centrom za socijalni rad, školom i drugim relevantnim institucijama). 

Centar za decu i mlade je nova usluga socijalne zaštite smeštena u potpuno novom prostoru na Veterniku, prilagođenom deci i mladima kako bi se osećali sigurno i u tako sigurnom okruženju što lakše prevazišli probleme i izazove sa kojima se suočavaju. 

 

Postani član CNZD!

Da li ćeš pomoći ako znaš da možeš? Sada je tvoja prilika – podrži našu misiju i rad učlanjenjem u zajednicu koja okuplja ljude kojima je prioritet bezbedno odrastanje dece u Srbiji.

Bezbedna priča

Posetite zvanični podkast Centra za nestalu i zlostavljanu decu

Upišite se na listu za obaveštenja

Pridružite se našoj email listi da biste dobijali najnovije vesti i informacije sa našeg portala.

 

Uspešno ste upisali Vašu email adresu!