Edukacije

Edukacija „Bezbednost na internetu“

 

Edukacija „Bezbednost na internetu“ predstavlja edukaciju o bezbednoj upotrebi interneta namenjenu učenicima viših razreda osnovnih škola i srednjoškolcima.

Tokom radionice, stručni edukatori pružaju važne informacije o bezbednom korišćenju interneta i njegovoj zloupotrebi od strane maloletnika, kao i o zloupotrebi interneta nad maloletnicima.

 

Velika pažnja posvećuje se jednoj od najopasnijih zloupotreba – „onlajn zavođenju“ odnosno pedofiliji, zamkama koje pedofili prave, lažnom predstavljanju, zloupotrebi ličnih podataka na internetu, zloupotrebi fotografija na društvenim mrežama, vrbovanju i iznudi novca i eksplicitnog materijala.

Prisutan je trend porasta korisnika interneta sve niže starosne dobi, pa se veliki broj dece masovno uključuje na društvene mreže, iako su nespremna da se suoče sa opasnostima koje vrebaju u virtuelnom svetu.

 

„Bezbednost na internetu“ je radionica koja decu uči praktičnim mehanizmima zaštite na internetu na zabavan i interaktivni način. Pored toga kako da se zaštite, deca će naučiti kako da prepoznaju materijal koji ih ugrožava i kako i gde da ga prijave. Takođe, deca su tokom cele edukacije aktivni učesnici, putem kviza, glasanja, dopisivanja odgovora na pitanja ali i otvorene diskusije.

Oprema za rad: Naši edukatori nose sopstvene računare i zvučnike, a za rad je potrebno obezbediti platno, internet i projektor. Svaki od polaznika bi uz sebe trebalo da ima svoj pametni telefon.

Napomena: Minimalni broj polaznika je 30, a maksimalni broj polaznika po grupi je 60. Edukacije ne održavamo u salama škola zbog akustike i pažnje dece.

 

 

Edukacija „Ukradena bezbednost”

 

Edukacija „Bezbednost na internetu“ predstavlja edukaciju o bezbednosti dece namenjenu roditeljima i stručnim saradnicima koji rade sa decom.

Radionica informiše polaznike o bezbednom korišćenju interneta i njegovoj zloupotrebi, trgovini ljudima, načinima vrbovanja dece, internet prevarama, iznudama novca i eksplicitnog materijala, pedofiliji, lažnom predstavljanju, zloupotrebi ličnih podataka na internetu, zloupotrebi fotografija na društvenim mrežama, vršnjačkom nasilju i zanemarivanju dece.

Radionice su obogaćene edukativnim filmovima koji su snimljeni po istinitim događajima koje su proživele žrtve kojima je pomogao Centar za nestalu i zlostavljanu decu.

„Ukradena bezbednost“ je radionica koja polaznike uči praktičnim mehanizmima zaštite na internetu na inovativan i interaktivan način.Pored toga kako da zaštite sebe i decu, polaznici će naučiti kako da prepoznaju opasnost, kako i gde da je prijave. Takođe, polaznici su tokom cele edukacije aktivni učesnici, putem kviza, glasanja, dopisivanja odgovora na pitanja ali i otvorene diskusije.

Oprema za rad: Naši edukatori nose sopstvene računare i zvučnike, a za rad je potrebno obezbediti platno, internet i projektor. Svaki od polaznika bi uz sebe trebalo da ima svoj pametni telefon.

Napomena: Minimalni broj polaznika je 30, a maksimalni broj polaznika po grupi je 200.

Postani član CNZD!

Da li ćeš pomoći ako znaš da možeš? Sada je tvoja prilika – podrži našu misiju i rad učlanjenjem u zajednicu koja okuplja ljude kojima je prioritet bezbedno odrastanje dece u Srbiji.

Bezbedna priča

Posetite zvanični podkast Centra za nestalu i zlostavljanu decu

CSI