Naš tim

Igor Jurić

Predsednik


Igor Jurić je osnivač Fondacije i Centra. Inspirator je i pokretač najvećeg broja akcija Centra. Koordinira aktivnostima Centra, upravlja resursima, motiviše i vodi Tim Centra.

Email: igorjuric@cnzd.rs
LinkedIn: @igor-juric
Instagram: @igorjuric73
Twiter: @igor-juric
Facebook: @igor-juric

Nina Davidović

Master psihološkinja


Nina Davidović je master psihološkinja, koordinatorka usluge rada sa ugroženim kategorijama dece i projektkoordinator u Centru. Članica je Skupštine i predsednica Upravnog odbora Centra. Pohađa edukaciju u oblasti integrativne psihodinamske psihoterapije.

Email: ninadavidovic@cnzd.rs

blank

Jovana Škorić

Koordinator istraživačkog tima


Jovana Škorić, doktor političkih nauka – socijalna politika i socijalni rad.
Trenutno je u zvanju docenta i rukovodi Odsekom za Socijalni rad na Filozofskom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu. Završila je edukaciju integrativne psihodinamske psihoterapije, a u Centru vodi naučnoistraživačku delatnost. Njene glavne oblasti interesovanja usmerene su na socijalni rad u zajednici, maloletničku delinkvenciju, ljudska prava i postpenalnu podršku.

Email: jovanaskoric@cnzd.rs
Linked In : jovana-skoric

blank

Olgica Čekić

Viši savetnik za zaštitu dece


Olgica Čekić je diplomirana pravnica, sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti prava deteta i zaštite dece, sa posebnim fokusom na zaštiti dece od svih oblika nasilja,
seksualne eksploatacije, suzbijanju pojava nestale dece, trgovine decom i alternativnoj brizi o deci.

Email: olgicacekic@cnzd.rs 

blank

Aida Mijović

Pravna savetnica


Aida Mijović je diplomirana pravnica. U Centru i Fondaciji je od osnivanja gde je angažovana u pružanju opšte pravne podrške radu Centra. Članica je Upravnog odbora Centra.

Email: aidamijovic@cnzd.rs

blank

Aleksandar Karov

Master pravnik


Aleksandar Karov je master pravnik, u Centru je angažovan na poslovima pravne stručne podrške aktivnostima Centra.

Email: aleksandarkarov@cnzd.rs
LinkedIn: aleksandar-karov

blank

Aleksandra Cvetković

Defektologinja


Aleksandra Cvetković je diplomirana defektologinja licencirana za pružanje usluga u oblasti socijalne zaštite. U Centru obavlja poslove vezane za aktivnosti koje se odnose na rad sa ugroženim kategorijama dece.

Email: aleksandracvetkovic@cnzd.rs 

blank

Ružica Radović

Master psihološkinja


Ružica Radović je master psihološkinja, RE&KBT terapeutkinja. U Centru je angažovana na stručnim poslovima vezanim za aktivnosti Centra koje uključuju psihološki aspekt.

Email: ruzicaradovic@cnzd.rs
LinkedIn: @ruzica-radovic

blank

Timea Kukla

Urednica portala cnzd.rs


Timea Kukla je glavna i odgovorna urednica web portala Centra. Osim pisanja bavi se kreiranjem sadržaja za društvene mreže Centra i vođenjem podkasta “Bezbedna priča”.

Email: timekukla@cnzd.rs
LinkedIn: timea-kukla
Instagram: timea.kukla

blank

Aleksandar Milosavljević

Konsultant


Inž. informatike i CIO u kompaniji u medicinskoj industriji, zadužen za mere sigurnosti, saglašenosti i privatnosti. Konsultant u oblasti IT i menadžmenta, sa 20+ godina iskustva u IT industriji, i u radu sa infrastrukturom cloud servisa.

blank

Slobodan Negić

Edukator
Koordinator Net Patrole


Slobodan Negić je završio XIII beogradsku gimnaziju u Beogradu, diplomirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu 2003. godine na odseku Filozofija, sa prosečnom ocenom 9.03. Bavio se glumom kao dete. Muzičar i kompozitor primenjene muzike.

Email: slobodannegic@cnzd.rs

blank

Miro Orović

Advokat


Advokat, član Advokatske komore Beograda i Advokatske komore Srbije.

blank

Vladimir Paunović

Socijalni radnik


Diplomirani socijalni radnik – master, sa licencom za obavljanje osnovnih stručnih poslova u socijalnoj zaštiti.

Email: vladimirpaunovic@cznd.rs

blank

Jelena Damjanović

Spoljni stručni saradnik


Master ekonomskih nauka, angažovana u Centru kao spoljni stručni saradnik iz oblasti marketinga.

Email: jelenadamjanovic@cnzd.rs

blank

Maja Atanasković

Pravnik


Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1999. Odradila pripravnički staž u advokaskoj kancelariji i položila pravosudni 2001. od kada je upisana u Imenik advokata AKB. Od 2017. do 2021. bila član UO AKB, od 2021. član UO AKS, od 2018. predavač na Advokatskoj akademiji, od 2018. zamenik člana Komsije za polaganje Advokatskog ispita, od 2021. predsednik Komisije za polaganje advokatskog ispita.

blank

Milica Kobilarov

Pedagog


Master pedagog i porodični psihoterapeut pod supervizijom. U Centru je angažovava na stručnim poslovima koji uključuju pedagoški aspekt.

Email: milicakobilarov@cnzd.rs

Članovi saveta

blank

Aleksandar Jugović

Doktor političkih nauka, redovni profesor Univerziteta u Beogradu, predaje na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, i kao gostujući profesor na Fakultetima političkih nauka u Beogradu i Banja Luci na studijama socijalne politike i socijalnog rada. U naučnom radu bavi se društvenim devijacijama (a posebno kriminalitetom maloletnika i nasiljem), mediologijom antisocijalnosti i oblastima socijalne politike

blank

Slobodan Arsenijević

Specijalni pedagog i psihoterapeut, vaspitač, i bivši načelnik Kazneno-popravnog zavoda za maloletnike u Valjevu.

blank

Nada Šarac

Nada Šarac je specijalna pedagoškinja sa višegodišnjim iskustvom u socijalnoj zaštiti, primarno u oblasti rada sa decom i mladima sa problemima u ponašanju. Autorka je više akreditovanih programa obuke namenjenih razvoju kompetencija za neposredan rad sa korisnicima i uspostavljanje usluga namenjenih različitim ciljnim grupama, a posebno deci, mladima i porodicama.