Kategorije: ,

Biološke osnove osobina ličnosti

1.102 RSD

Autor: Ante Fulgosi

U ovoj knjizi prikazani su neki rezultati do kojih je došla psihologija ličnosti u otkrivanju načina funkcionisanja ljudskog organizma, a posbeno ljudskog mozga kao osnove njegove ličnosti i osobina ličnosti, odnosno kao osnove njegove psihe. Pokazuje se da su u osnovi svega molekularni biohemijski procesi koji se u velikom broju događaju i održavaju u mozgu pojedinca.

Knjiga na hrvatskom jeziku.

Nema na zalihama