Kategorije: ,

Hiperaktivno dete

2.561 RSD

Knjiga govori o aktuelnom sindromu deficita pažnje / hiperaktivnom poremećaju odnosno o sindromskim smetnjama koje se u literaturi navode kao „Attention deficit hyper-activity disorders (ADHD)“.
Radi se o sindromu koji se sreće kod predškolske i školske dece, pa i adolescenata, a samo izuzetno i kod odraslih. Kod dečaka je 2 do 3 puta učestaliji nego kod devojčica. Iako se radi o relativno blagom poremećaju razvojnog doba, ovaj sindrom predstavlja problem, kako deci koja od njega pate tako i njihovim roditeljima, učiteljima, vaspitačima, pa i široj zajednici.

Autor: Dubravka Kocijan-Hercigonja, Gordana Buljan-Flander, Dinka Vučković
Knjiga na hrvatskom jeziku.