Kategorije: ,

Priručnik za rad sa hiperaktivnom decom u školi

4.749 RSD

Ovo je prošireno, drugo izdanje Priručnika za rad s hiperaktivnom djecom u školi i nastalo je kao posledica nastavka sistematskog rada s hiperaktivnom decom, ali i kao posledica novih spoznaja dobijenih na osnovu naučnih istraživanja i projekata. Obzirom na to da se u poslednjih nekoliko godina radilo na uvođenju asistenata u škole, kao pomoć i podrška svoj deci s razvojnim teškoćama a ne samo deci s ADHD-om, postojala je i potreba za dopunom sadržaja knjige.

Autor: Tena Veliki
Knjiga na hrvatskom jeziku.