Kategorije: ,

Umeće roditeljske ljubavi

3.777 RSD

Knjiga na temu povezivanja roditelja i dece.
Sadržaj: O ljubavi koja sve povezuje; I ljubav može ponekad poći naopako; Kad pričaš, razdanjuje se; Majke i očevi su različiti; Kad se ljubav raspadne; Socijalni otpori; Trebaš me spoznati; Beskrajna ljubav; O normama i otvorenosti ljubavi; Što ljubav sve može.

Autor: Wolfgang Bergmann
Knjiga na hrvatskom jeziku.