Kategorije: ,

Neuropsihološki aspekti istraživanja ADHD-a kod dece

4.020 RSD

Autor: Svjetlana Salkičević, Meri Tadinac

Knjiga produbljuje razumevanje ADHD-a, posebno neuropsiholoških faktora u korenu njegovih simptoma. Važnost ove knjige je dvojaka. Prvo, autorke su dale vrlo obuhvatan i temeljan prikaz rezultata savremenih istraživanja etiologije ADHD-a, stavljajući poseban naglasak na neuropsihološke faktore.
Drugo, sprovele su sopstveno empirijsko istraživanje kojim su proverile postavke Revidiranog modela dvostrukog ADHD-a i proširile njegovu primenu na ponašanja dece s ADHD-om sa kojima ranije nije bio povezivan – sa svakodnevnim funkcioniranjem i verbalnim učenjem.

Knjiga na hrvatskom jeziku.

2 na zalihama (can be backordered)