Stručna edukacija za pružanje psihosocijalne podrške deci-žrtvama roditeljskih otmica

Fondacija Tijana Jurić održala je protekle sedmice edukaciju “Psihosocijalna podrška nestaloj deci i njihovim porodicama – rad sa decom žrtvama roditeljskih otmica” kojoj je prisustvovalo 25 stručnih ljudi većinom zaposlenih u centrima za socijalni rad na teritoriji Vojvodine.

Edukaciju su vodile iskusne psihoterapeutkinje Nevena Čalovska i Desanka Nagulić.

Održana edukacija jedna je od aktivnosti u okviru projekta “Deca u riziku – razvoj novih i unapređivanje kvaliteta postojećih usluga psihosocijalne pomoći“ koji fondacija sprovodi uz sufinansiranje Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu zaštitu. Cilj projekta je podrška razvoju usluga psiho-socijalne pomoći za maloletna nestala lica i njihove porodice, kao i za maloletne žrtve trgovine lјudima. Jedan segment projekta usmeren je na unapređenje podrške namenjene deci žrtvama roditeljskih otmica.

U Srbiji, u proseku, na godišnjem nivou nestane između 700 i 900 dece. U 2016. godini taj broj je porastao na 1.119 dece. Veliki broj nestale dece jesu zapravo žrtve roditeljskih otmica, koje se najšečće događaju kao jedna od posledica ozbiljnih sukoba roditelja i visokokonfliktnih razvoda. Posledice po psihološki razvoj dece su ozbiljne. Psihosocijalna podrška deci i njihovim roditeljima, kako bi se ublažile posledice ovakvih događaja, ali i isti prevenirali kroz efikasniji rad sa roditeljima tokom postupaka razvoda, je od izuzetnog značaja, stav je Fondacije Tijana Jurić.

Jedan od zaključaka učesnika obuke je i taj da Centri za socijalni rad imaju značajnu ulogu u osiguravanju najboljeg interesa dece u postupcima razvoda roditelja, kao i savetodavno-terapijskom radu sa decom i njihovim roditeljima u opisanim situacijama, koje ponekad podrazumevaju i roditeljske otmice dece. Psihosocijalna podrška u ovoj oblasti nije dovoljno razvijena, a stručni ljudi prepoznaju da su im potrebna dodatna znanja i drugačija sistemska rešenja.

Relevantnost ove teme za praksu pokazana je i kroz veliko interesovanje profesionalaca za obuku. Broj prijavljenih je više nego dvostruko premašio broj planiranih učesnika.

blank

Nevena Čalovska je psihijatar, sistemski psihoterapeut, osnivač Asocijacije sistemskih terapeuta, Centra za edukaciju koji organizuje i izvodi trening programe za primenu sistemskog pristupa u različitim profesionalnim kontekstima. Profesor je na Fakultetu za medije i komunikacije, Departman za psihologiju, u Beogradu.

Desanka Nagulić je klinički psiholog, specijalista medicinske psihologije, porodični psihoterapeut, zaposlena u Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu, Odsek za brak i porodicu. Duži niz godina angažovana u postupku procene roditeljske podobnosti u komplikovanim razvodima i zaštiti razvojnih interesa dece. Nosilac je nacionalnog i evropskog sertifikata za psihoterapiju, trener i supervisor u toj oblasti.

Postani član CNZD!

Da li ćeš pomoći ako znaš da možeš? Sada je tvoja prilika – podrži našu misiju i rad učlanjenjem u zajednicu koja okuplja ljude kojima je prioritet bezbedno odrastanje dece u Srbiji.

blank

Bezbedna priča

Posetite zvanični podkast Centra za nestalu i zlostavljanu decu