Izmena i dopuna Porodičnog zakona

Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju je oformilo radnu grupu za izmenu i dopunu Porodičnog zakona Republike Srbije čiji je član bio i predstavnik Centra za nestalu i zlostavljanu decu, master pravnik Aleksandar Karov. Nakon javne rasprave o samom zakonu i članovima zakona Centar za nestalu i zlostavljanu decu je svoj fokus u skladu sa svojim delovanjem usmerio na zaštitu dece i kroz ovaj zakon, a sve u skladu sa Međunarodnom konvencijom o pravima deteta kao i sa relevantnim domaćim zakonima kao što je Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, dao predlog izmene člana 197. koji će glasiti:

ZAŠTITA OD NASILJA U PORODICI

Nasilje u porodici

Čl. 197

(1.) Nasilje u porodici, u smislu ovog zakona, jeste akt fizičkog, seksualnog, psihičkog ili ekonomskog nasilja učinioca prema članovima porodice

(2.) Nasiljem u porodici, u smislu stava 1 ovog člana smatra se:

1. Nanošenje ili pokušaj nanošenja telesne povrede

2. Izazivanje straha pretnjom ubistva ili nanošenja telesne povrede članu porodice

3. Silovanje

4. Prisiljavanje na seksualni odnos bez pristanka

5. navođenje, prisiljavanje ili ucenjivanje na seksualni odnos sa detetom putem video snimaka ili fotografija sa neželjenim sadržajem

6. posedovanje, pribavljanje i prikazivanje kraćih ili dužih video snimaka ili fotografija seksualne ili druge neprimerene sadržine putem društvenih mreža i digitalnih kanala kao i iskorišćavanje dece za pornografiju

7. navođenje na sekslualni odnos sa detetom ili nemoćnim licem ,

8. Proganjanje

9. Navođenje, prinuđivanje, omogućavanje, podsticanje ili na drugi način stvaranje uslova za zasnivanje vanbračne zajednice deteta

10. Ograničavanje slobode kretanja i/ili komuniciranja sa trećim licima

11. vređanje, kao i svako drugo drsko, bezobzirno i zlonamerno ponašanje koje može biti upućeno i putem digitalnih kanala i društvenih mreža

(1.) Članovima porodice u smislu stava 1 ovog člana smatraju se lica sa kojim se učinilac nalazi u :

•sadašnjem ili ranijem bračnom ili vanbračnom ili partnerskom odnosu, odnosno sa kojim ima zajedničko  dete ili je dete na putu da bude rođeno, iako nikada nisu živeli u istom porodičnom domaćinstvu;

• krvnom srodstvu u pravoj liniji, a u pobočnoj liniji do drugog stepena ili sa kojima je učinilac srodnik po tazbini do drugog stepena;

• odnosu usvojitelja, usvojenika, hranjenika ili hranitelja ili sa drugim licem sa kojim živi ili je živeo u zajedničkom domaćinstvu.

Uz saglasnost svih članova radne grupe veoma smo ponosni što je naš predlog usvojen i što smo kao novinu u našem zakonu predložili kažnjive elemente koji se mogu učiniti putem digitalnih kanala kao i zabranu zasnivanja bračne i vanbračne zajednice deteta.

Kroz predloge i izmenu ovog člana smatramo da smo kao organizacija koja se zalaže za dobrobit sve dece načinili još jedan veliki korak ka tom cilju i kroz ovaj zakon još više zaštitili našu decu.

Postani član CNZD!

Da li ćeš pomoći ako znaš da možeš? Sada je tvoja prilika – podrži našu misiju i rad učlanjenjem u zajednicu koja okuplja ljude kojima je prioritet bezbedno odrastanje dece u Srbiji.

Bezbedna priča

Posetite zvanični podkast Centra za nestalu i zlostavljanu decu

Upišite se na listu za obaveštenja

Pridružite se našoj email listi da biste dobijali najnovije vesti i informacije sa našeg portala.

 

Uspešno ste upisali Vašu email adresu!