Jovana Škorić ispred Centra posetila 12. nordijsku konferenciju koja se bavi problemom zlostavljanja dece

U periodu od 20. do 23. maja u Rejkjaviku, održana je nordijska konferencija na temu  zlostavljanja i zanemarivanja dece, kao i njihovim prilikama i izazovima u digitalnom okruženju. Naime, konferencija je nastojala da istraži na koji način različiti aspekti digitalnog sveta mogu da promovišu, ili pak da spreče decu da ispune svoje potencijale.

Na konferenciji Škorić je prikazala DeSHAME istraživanje koje je rađeno 2022/2023. godine u Republici Srbiji, a koje je obuhvatilo 2950 srednjoškolaca, I i III razreda srednjih stručnih škola i gimnazija. Istraživanje je prikazalo trenutno stanje na teritoriji Republike Srbije kada su u pitanju različite forme rizika u onlajn okruženju, s posebnim naglaskom na seksualno uznemiravanje i zlostavljanje.

Konferenciju je otvorio Ministar obrazovanja i dece, nakon čega je usledilo predavanje direktora za siguran internet, na temu zaštite seksualne privatnosti mladih na Islandu. Istog dana, tokom paralelnih sesija, predstavljeni su različiti pristupi kada je u pitanju blagostanje dece, kao i izazovi u onlajn okruženju. Pored relevantnih predavanja i izlaganja eminentnih stručnjaka, bile su organizovane i radionice na temu kako osigurati bezbedan onlajn prostor za decu.

Veliki deo prezentacija obuhvatio je prikaze dobrih praksi iz različitih država kada je u pitanju sigurnost u onlajn okruženju, ali i kada je u pitanju multisektorska saradnja i uključivanje različitih aktera koji mogu da doprinesu redukciji onlajn zlostavljanja i uznemiravanja.

Na konferenciji je prikazan i Barnahus model u Oslou, kao interdisciplinarni model i primer dobre prakse. Ovaj model nastao je sa ciljem zaštite najboljeg interesa deteta, ali i iz nedostatka jasne koordinacije usluga kada su u pitanju različite forme nasilja.

Konferencija je doprinela razmeni različitih iskustava i praksi, sagledavanju primera dobrih praksi u drugim državama, ali i umrežavanju kao potencijalnim resursima koji mogu da budu značajni u daljem bavljenju naukom, istraživačkim radom, kao i u svrhu zajedničkih apliciranja na različite projekte.

Postani član CNZD!

Da li ćeš pomoći ako znaš da možeš? Sada je tvoja prilika – podrži našu misiju i rad učlanjenjem u zajednicu koja okuplja ljude kojima je prioritet bezbedno odrastanje dece u Srbiji.

blank

Bezbedna priča

Posetite zvanični podkast Centra za nestalu i zlostavljanu decu

Upišite se na listu za obaveštenja

Pridružite se našoj email listi da biste dobijali najnovije vesti i informacije sa našeg portala.

 

Uspešno ste upisali Vašu email adresu!