Predstavljamo govornike sedme stručne konferencije „Bezbednost i odgovornost“

Centar za nestalu i zlostavljanu decu i Američka ambasada organizovaće 13. oktobra šestu stručnu konferenciju o bezbednosti dece „Bezbednost i odgovornost“ u hotelu Metropol, u Beogradu.

Veliko nam je zadovoljstvo i čast, ponosni smo i zadovoljni što smo i ove godine uspeli da okupimo eminentne stručnjake u različitim oblastima zaštite bezbednosti dece iz zemlje i sveta, i što ćemo zajedno napraviti još jedan važan korak ka bezbednijem i sigurnijem okruženju za našu decu.

Prijavite se još danas, broj mesta je ograničen!

Učešće na konferenciji je besplatno i dostupno svim zainteresovanim osobama koje imaju člansku karticu Centra.

Prijava za konferenciju se vrši putem onlajn formulara.

 

Zoe Colpaert, ICMEC

blank

Zoé Colpaert je menadžerka programa HEROES za Europu u Međunarodnom centru za nestalu i zlostavljanu decu (ICMEC). Otkako se pridružila sredinom 2022., radi s evropskim i međunarodnim partnerima kako bi pomogla institucijama i organizacijama da decu učine bezbednijom od seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja te od nestanka. Ona upravlja ICMEC-ovim projektom HEROES koji okuplja više od 20 organizacija za razvoj rešenja za prevenciju, istragu i pomoć žrtvama seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja dece i trgovine ljudima. Uz to, pruža podršku implementaciji AMBER alert sistema u Albaniji, u saradnji sa Ambasadom SAD-a, albanskom državnom policijom i drugim ključnim akterima, podržavajući potragu za nestalom decom.

Ph.D. Deanee’ Johnson, Zero Abuse Project, SAD

blank

Prof. Dr Deanee’ Johnson ima preko 20 godina iskustva u direktnom i indirektnom radu sa žrtvama zlostavljanja, posebno decom i njihovim porodicama.

Dr Johnson je direktorka kompanije Ascent Connection and Consulting Solutions, LLC, koja koja, kroz koordiniranu stratešku saradnju, omogućavaju pružaocima usluga da zadovolje potrebe žrtava i najugroženijeg stanovništva. Pre toga, radila je kao glavni programski službenik za Nacionalni centar za žrtve zločina, kao stručnjak za žrtve i dečji forenzičar. Dr Johnson je pomogala Facebook-ovom Savetodavnom odboru za sigurnost u uspostavljanju politika zaštite dece i mladih na njihovoj platformi društvenih medija.

Boris Herman, Centar za socijalne inovacije i integracije

blank

Boris Herman je specijalni pedagog, budući kriminolog iz Kragujevca i osnivač Centra za socijalne inovacije i integracije

Stekao je višegodišnje iskustvo rada sa decom i mladima da problemima u ponašanju, najpre u zatvoru za maloletnike u Valjevu, a zatim i u kragujevačkom prihvatilištu za decu i mlade. Uz to, radio je kao koordinator Dnevnog boravka za decu iz porodica u riziku Centra „Kneginja Ljubica“ iz Kragujevca, kao i sa decom i mladima u migrantskom kampu. 

Trenutno se bavi pružanjem podrške licima koja izađu na slobodu posle izdržavanja kazne zatvora  i učestvuje u razvoju programa prevencije delinkvencije dece i mladih u Kragujevcu

Saša Risojević,  Dnevni Centar za Djecu u riziku Udruženja „Nova generacija“, Banja Luka, Republika Srpska

blank

Saša Risojević je diplomirani psiholog i psihoterapeut pod supervizijom sa dugogodišnjim iskustvom rada sa decom žrtvama zlostavljanja i zanemarivanja. 

Poslednje tri godine obavlja funkciju direktora Udruženja „Nova generacija“ iz Banje Luke, te rukovodi sa tri usluge socijalne zaštite koje su usmerene na zaštitu dece i porodice

Autor je ili koautor nekoliko istraživanja i priručnika usmerenih na zaštitu i unapređenje prava dece.

 

Dr sci med Sarah Zorica Mitić, telesno orijentisani trauma terapeut

blank

Dr sci med Sarah Zorica Mitić je telesno orijentisani trauma terapeut, internacionalno obrazovan lekar specijalista anesteziolog, master i doktorat iz psihosomatike, Somatic Experience, Brainspotting i Trauma Releasing Exercises terapeut  kao i TRE internacionalni global trener. 

Živela, radila i obrazovala se u više zemalja sveta, državljanin Norveške, napisala više knjiga na više jezika i prevela više od 20 knjiga. Više puta nagrađivana za izuzetan doprinos nauci i prevodilaštvu, odnedavno zbog svog rada i angažmana član Evropske Akademije Nauka i umetnosti.

Kao pionir i misionar uvela dve nove metode za isceljenje trauma u Tursku, Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Severnu Makedoniju. Knjige i neki od članaka pristupačni na ovom linku:  independent.academia.edu/ZoricaMitic

Prof.dr Gordana Buljan Flander

blank

Prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander je klinički psiholog, integrativni psihoterapeut za decu, adolescente i odrasle, stalni sudski veštak za zlostavljanu i traumatizovanu decu. Osnivačica je Hrabrog telefona i Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba.  Dobitnica je brojnih priznanja za svoj rad, između ostalih je i Nagrada za životno djelo u području zaštite prava djeteta 2018. kao i Državne nagrade za znanost 2019.

Autorka i urednica 11 naučnih i stručnih knjiga, više desetina poglavlja u knjigama i univerzitetskim udžbenicima, gotovo stotinu naučnih i stručnih radova, priručnika i brošura, a sve na temu zaštite dece, njihovog mentalnog zdravlja i njihovih prava. Provela je niz nacionalnih naučnih istraživanja vezano za iskustva dece u području stresa, traume i negativnih iskustava u detinjstvu. Više od decenije je konsultantkinja UNICEF-a Hrvatska, Srbija, Crna Gora i Slovenija, a sarađuje i sa UNICEF-om BiH. Kao ekspert sarađuje i sa OSCE-om i IOM-om.

Martina Nikolić, Centar za nestalu i zlostavljanu djecu, Hrvatska

blank

Martina Nikolić je stručni saradnik psiholog s radnim iskustvom u radu s osobama s intelektualnim teškoćama i decom i mladima – s posebnim naglaskom na decu s problemima u ponašanju. Poseban afinitet prema radu na temi sigurnosti i zaštite dece na internetu.

U Centru za nestalu i zlostavljanu decu radi od 2019. godine na poslovima koji obuhvataju implementaciju projekata na temu mentoriranja s ciljem prevencije zavisnosti i participacije dece i mladih, sprovođenje predavanje radionica i webinara za decu, mlade, roditelje i stručnjake na temu sigurnosti na internetu, rad s decom s problemima u ponašanju u poludnevnom boravku, te njihovim porodicama, sprovođenje savetodavnog rada s decom, mladima i porodicom.

Jeff Ross, FBI Child Exploitation Task Force

blank

Specijalni agent Jeff Ross ima višegodišnje iskustvo u terapijskom radu sa žrtvama seksualnog zlostavljanja dece i maloletnim seksualnim prestupnicima

U FBI je ušao 1999. godine i od tada je dodeljen Odeljenju Salt Lejk Sitija. Radi na slučajevima koji uključuju seksualnu eksploataciju dece od 2003. Jeff je član FBI-eve Radne grupe za istragu eksploatacije dece i istražio je stotine slučajeva koji uključuju seksualnu eksploataciju dece. Izvan Sjedinjenih Američkih Država radio je s Kraljevskom kanadskom konjičkom policijom, INTERPOL-om, Filipinskom nacionalnom policijom i Kraljevskom tajlandskom policijom. Svedočio je kao stručnjak na državnom i saveznom sudu te je obučavao roditelje, policiju i decu o zaštiti dece na internetu.

Olivije Zimonja, MUP Republike Srpske – Odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala

blank

Olivije Zimonja je iskusni policijski službenik, sa iskustvom u radu na poslovima kriminalističke policije, prvenstveno u delu istraga cyber kriminala.  Od 2018. godine je načelnik Odeljenja za visokotehnološki kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, a pre toga je radio na pozicijama inspektora za visokotehnološki kriminalitet, zamenika komandira za poslove kriminaliteta, glavni inspektor u jedinici za posebne poslove – rukovodilac za prikrivene istražitelje, inspektor kriminalističke policije. Bio je učesnik na mnogim nacionalnim i međunarodnim projektima, član radnih grupa, predavač na skupovima, u oblastima cyber bezbednosti. Diplomirani je pravnik unutrašnjih poslova Visoke škole unutrašnjih poslova u Banja Luci, magistar pravnih nauka Univerziteta u Sarajevu i Master kompjuterske forenzike i istraga cyber kriminala Univerziteta u Dablinu.

John Peirce, USA Child Abduction Response Team

blank

Narednik John Peirce ima 16-godišnje iskustvo u policiji, kroz rad u kaznenim zatvorima, patrolama, državnoj službi, istragama i kao operater na specijalnom oružju i taktici (SWAT). Instruktor je za upotrebu vatrenog oružja i član peer tima za podršku.

U proteklih šest godina radi na slučajevima iskorištavanja dece i sličnih nasilnih zločina. Tokom tog perioda uključen je u rad Radne grupe za eksploataciju dece FBI-a, kao i Radne grupe Kancelarije javnog tužioca za zločine protiv dece putem interneta

Trenutno je narednik za istrage u kancelariji šerifa okruga Dejvis i zapovednik tima za odgovor na otmice dece okruga Dejvis (Davis County Child Abduction Response Team).

Olgica Čekić, Centar za nestalu i zlostavljanu decu

blank

Olgica Čekić je diplomirani pravnik i specijalista za ljudska prava/prava deteta

Tokom protekle tri decenije radila je u različitim specifično kombinovanim profesionalnim kapacitetima na nacionalnom i međunarodnom nivou, u javnom i privatnom sektoru, poslovnom okruženju, međunarodnim organizacijama i nevladinim organizacijama. Od 2010. godine aktivna je u oblasti prava deteta, sa fokusom na zaštiti dece od svih oblika nasilja, seksualne eksploatacije, suzbijanju pojava nestale dece, trgovine decom i alternativnoj brizi o deci. Radila je kao Koordinator Centra za nestalu i eksploatisanu decu jugoistočne Evrope (SEEC) sa sedištem u Atini, Ekspert EPLO-a u oblasti trgovine decom, Koordinator za međunarodnu saradnju i 2. potpredsednik Austrijske nacionalne sekcije nevladine mreže FICE– Međunarodna federacija obrazovnih zajednica sa sedištem u Beču, član odbora FICE Europe (2015 – danas) kao i član međuagencijskih radnih grupa sa sedištem u Ženevi za razvoj Masivnih onlajn otvorenih kurseva (MOOC) na teme alternativno staranje o deci i deca u migracijama.

Trenutno je angažovana u radu Centra za nestalu i eksploatisanu decu u Srbiji kao Viši savetnik za zaštitu dece, sa fokusom na unapređenju postojećih i izgradnji novih kapaciteta u borbi protiv fenomena nestale dece i eksploatacije dece u Srbiji, regionu Jugoistočne Evrope i šire.

Ružica Radović, Centar za nestalu i zlostavljanu decu, Srbija

blank

Ružica Radović je master psiholog i RE&KBT savetnik. Svoje kompetencije je iskoristila na trenutnom radnom mestu u Centru za nestalu i zlostavljanu decu kroz savetodavni rad žrtvama zlostavljanja, pretežno deci i mladima. U ovom momentu je osoba koja je odgovorna za Net Patrolu u našoj zemlji, koja obezbeđuje da naša deca budu sigurna na internetu. Aktivnosti na platformi su pregledavanje štetnog sadržaja, procenjivanje da li je sadržaj ilegalan i prosleđivanje istog nadležnim institucijama. Takođe, komunikacija sa drugim analitičarima i organizacijama koje se bave uklanjanjem štetnog sadržaja sa interneta. Briga o nestaloj deci i unapređenje mehanizama potrage za nestalom decom je naš zadatak, gde takođe aktivno učestvuje sa celokupnim timom, od učestvovanja na projektima do sprovođenja aktivnosti za realizaciju istog. Na svakodnevnom nivou jedna od aktivnosti je psihološka podrška žrtvama nasilja, kako telefonski, tako i uživo u prilagođenim prostorijama Centra za nestalu i zlostavljanu decu.

Igor Jurić, Predsednik Centra za nestalu i zlostavljanu decu

blank

Igor Jurić je predsednik Centra za nestalu i zlostavljanu decu od 2021. godine, a pre toga vodio je fondaciju Tijana Jurić, koju je osnovao 2015. godine, nakon otmice i ubistva njegove ćerke Tijane, sa ciljem da se sistemski unapredi bezbednosti dece u Srbiji. 

Ima višegodišnje iskustvo u oblastima javnog zagovaranja za uvođenje sistemskih reformi, u prethodnih sedam godina inicirao je više zakonskih izmena – izmenu člana 72. Zakona o policiji, prema kojoj policija više ne čeka da prođe 24 sata, već u potragu za nestalim detetom kreće odmah nakon prijave nestanka; izmene Krivičnog zakonika RS i uvođenje kazne doživotnog zatvora bez mogućnosti uslovnog otpusta za počinioce najtežih oblika krivičnih dela koja su rezultirala smrću deteta, trudne žene ili nemoćnog lica. Trenutno zagovara za uvođenje Amber alert sistema za alarmiranje javnosti u slučajevima otmice deteta. 

Održao je oko 700 tribina i edukativnih radionica o bezbednoj upotrebi interneta za učenike osnovnih i srednjih škola, njihove roditelje, nastavnike i širu javnost. Prošao je mnoge nacionalne i međunarodne obuke za rad sa decom i mladima na teme vršnjačkog nasilja, nasilja u porodici, visokotehnološkog kriminala, zavisnosti od interneta, trgovine ljudima i dr.

Nikola Todorović, inženjer, rukovodilac Safe search projekta, Google

blank

Rođen u Nišu, diplomirao na Računarskom fakultetu u Beogradu, stekao master diplomu na Notingemskom univerzitetu.

Od 2011-te godine radi za Google u Švajcarskoj kao inženjer u SafeSearch timu. Cilj tima je da obezbedi da korisnici Gugl pretraživača ne budu šokirani eksplicitnim sadržajem sa Interneta. Nikola je na poslu stekao značajno iskustvo iz oblasti Mašinskog učenja, Neuronskih mreža, Računarskog vida.

Od 2017-te godine Nikola rukovodi SafeSearch timom.

Slađana Čabrić, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

blank

Slađana Čabrić je po zanimanju profesor pedagogije, sa višegodišnjim iskustvom u oblasti socijalne zaštite. 

U centru za socijalni rad radila je na svim poslovima od voditelja slučaja do direktora punih 18 godina, a u Ministarstvu za rad zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja radi više od 3 godine. Trenutno je na poziciji višeg savetnika u Sektoru za socijalnu zaštitu u tom ministarstvu.

Smiljana Grujić, Fondacija Novak Đoković

blank

Smiljana Grujić, psihološkinja/psihoterapeutkinja konstruktivističkog pravca.

Ima dugogodišnje iskustvo u obrazovanju dece, mladih i odraslih koji brinu o deci. Strastveno veruje u moć obrazovanja. Najviše se bavi emocijama, komunikacijom, nesporazumima u međuljudskim odnosima, izazovima ličnog rasta i razvoja. Radila u Grupi za zaštitu od nasilja. Bila mentroka u prgramu „Škola bez Nasilja“. U Fondaciji Novak Đoković zajedno sa Ninom Sokolović je razvila program Podrška, ne perfekcija, namenjen roditeljima dece uzrasta do polaska u školu,kroz koji je do sada prošlo preko 3000 roditelja iz cele Srbije I čija je evaluacija objavljena u Evrospkom časopisu za Razvojnu psihologiju.Radi u Novak Đoković Fondaciji kao programska menadžerka.

 

Konferencija je prijavljena Komori socijalne zaštite i Zavodu za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, te zaposleni u ovim oblastima mogu svojim učešćem da steknu stručne bodove.

Prijava za konferenciju se vrši putem onlajn formulara.

blank

 

Postani član CNZD!

Da li ćeš pomoći ako znaš da možeš? Sada je tvoja prilika – podrži našu misiju i rad učlanjenjem u zajednicu koja okuplja ljude kojima je prioritet bezbedno odrastanje dece u Srbiji.

blank

Bezbedna priča

Posetite zvanični podkast Centra za nestalu i zlostavljanu decu