David Wood: Velika Britanija ima kaznu doživotnog zatvora bez mogućnosti uslovnog otpusta

Nacionalna agencija za kriminal (NCA) Velike Britanije osnovana je 2012. godine, sa ciljem da se svojim aktivnostima bori protiv sajber kriminala, trgovine ljudima, seksualne eksploatacije dece, i na tim poljima su, tokom pet godina rada, postignuti značajni rezultati. Pored navedenih oblasti delovanja, NCA se bavi i potragom za nestalom decom. 

Oficir za vezu ove agencije, David William Wood, nedavno je, održavši predavanje u okviru druge Konferencije o bezbednosti dece “Bezbednost i odgovornost 2017”, pojasnio dau situacijama potrage za nestalom decom, NCA tesno sarađuje sa Interpolom i specijalnim timom koji se bavi borbom protiv zloupotrebe dece i zaštitom dece na internetu – Child Exploitation and Online Protection command (CEOP).

NCA I POTRAGA ZA NESTALOM DECOM

Nacionalna agencija za kriminal upravlja sistemom za uzbunjivanje Child Rescue alert, koji se aktivira onda kada se proceni da je nestalo dete u životnoj opasnosti. Ovaj “alarm” aktivira se putem medija i kanala za javnu komunikaciju, najčešće putem elektronskih bilborda.

Wiliam Wood je ovom prilikom pojasnio u kojim situacijama se aktivira sistem Child Rescue Alert.

– Da bi se ovaj sistem pokrenuo, nestalo lice treba da ima manje od 18 godina. Zatim, potrebno je da postoji percepcija da je to dete u neposrednoj opasnosti od ozbiljnih povreda ili smrti. Takođe, treba da postoji dovoljno raspoloživih informacija o nestalom detetu na osnovu kojih bi javnost mogla da pomogne policiji prilikom lociranja deteta, kaže William Wood.

On je toplo preporučio implementiranje ovog sistema u Srbiji, s obzirom na prosečan broj nestale dece u našoj, i zemljama u regionu.

S obzirom da jedan broj nestanaka dece predstavlja otmicu od strane roditelja, David William Wood kaže da Nacionalna agencija za kriminal (NCA) u tom pravcu pruža operativnu i stratešku podršku. NCA je nedavno kreirala uputstvo za britansku policiju za vođenje istrage prilikom otmica deteta od strane roditelja.

POSEBAN TIM ZA BORBU PROTIV ZLOUPOTREBE DECE

– Child Exploitation and Online Protection command (CEOP) je naš specijalni tim koji se bavi borbom protiv zloupotrebe dece i online zaštitom dece. Osnovan je 2006. godine, a formalno je intergisan u Nacionalnu agenciju za kriminal 2013. Pristup jedinice je holistički, što znači da u proces zaštite dece uključuje i širu stručnu zajednicu poput socijalnih i prosvetnih radnika, kaže William Wood.

Seksualno zlostavljanje dece NCA deli na tri tipa:

  • Online seksualno zlostavljanje dece
  • Kontaktno seksualno zlostavljanje dece
  • Transnacionalno seksualno zlostavljanje dece

DOŽIVOTNI ZATVOR I U VELIKOJ BRITANIJI

Upoznat sa činjenicom da je Fondacija Tijana Jurić, domaćin konferencije “Bezbednost i odgovornost 2017”, ove godine podnela predlog za usvajanje kazne doživotnog zatvora kojom bi bila zamenjena trenutna maksimalna kazna od 30 do 40 godina za počinjene najteže oblike teških krivičnih dela u Srbiji kakva su ubistvo deteta, maloletnika ili trudne žene, William Wood se osvrnuo na zakonodavstvo u Velikoj Britaniji.

-Kada je reč o zakonodavstvu u Velikoj Britaniji, postoji takozvani “whole-life order”, što znači da sudija može da osudi prestupnika na kaznu doživotnog zatvora, bez mogućnosti pomilovanja u slučaju najgoreg scenarija. Takav je bio slučaj Marka Bridžera koji je oteo i ubio Ejpril Džons, staru pet godina. Dobio je doživotnu kaznu i nikada neće izaći iz zatvora. Ovo je sada čest slučaj, kaže predstavnik NCA.

blank

U nastavku izlaganja William Wood kaže i da je Velika Britanija zbog ovoga 2013. godine naišla na otpor od strane Evropske unije, koja je tvrdila da se tako krši član 3. Konvencije o ljudskim pravima. Sud Velike Britanije je opovrgao tu odluku 2014.

-Najblaža kazna za najteže oblike teških krivičnih dela kakva su ubistva dece, u Velikoj Britaniji je 30 godina zatvora bez mogućnosti pomilovanja. Ovakva kazna se propisuje za ubistvo osoba iz ranjive populacije poput dece, osoba sa posebnim potrebama, trudnih žena, rekao je na kraju izlaganja David William Wood.

Izlaganja ostalih učesnika konferencije Bezbednost i odgovornost pogledajte OVDE

 

Postani član CNZD!

Da li ćeš pomoći ako znaš da možeš? Sada je tvoja prilika – podrži našu misiju i rad učlanjenjem u zajednicu koja okuplja ljude kojima je prioritet bezbedno odrastanje dece u Srbiji.

blank

Bezbedna priča

Posetite zvanični podkast Centra za nestalu i zlostavljanu decu