Godišnji izveštaj rada na polju borbe protiv trgovine ljudima

Grupa eksperata Saveta Evrope za akciju protiv trgovine ljudima (u daljem tekstu GRETA) objavila je godišnji izveštaj rada za 2021. godinu.

Tokom 2021. GRETA je realizovala niz prekretnica uprkos negativnom uticaju pandemije Covid-19, i nastavila da razvija saradnju sa drugim telima Saveta Evrope, međunarodnim organizacijama i civilnim društvom u cilju sprečavanja i borbe protiv trgovine ljudima.

GRETA je ostvarila deset evaluacionih poseta zemljama i usvojila izveštaje evaluacija za šest zemalja – Francuska, Letonija, Malta, Crna Gora, Rumunija i Ujedinjeno Kraljevstvo. Izrael je postao druga država nečlanica Saveta Evrope koja je pristupila Konvenciji o borbi protiv trgovine ljudima.

U izveštaju, predsednica GRETA-e Helga Gajer naglasila je da je trgovina decom nastavila da raste uprkos zakonodavnim i političkim merama koje su preduzele države potpisnice konvencije o borbi protiv trgovine ljudima.

„Pandemija Covid-19 učinila je decu još ranjivijom grupom kada se radi o trgovini ljudima, uključujući i eksploataciju na internetu. Svi akteri uključeni u akciju protiv trgovine ljudima treba da pojačaju napore u borbi protiv trgovine decom i razviju inovativne pristupe zaštiti ove najranjivije grupe“, rekla je ona.

Izveštaj sadrži ključne informacije i preporuke studija o onlajn eksploataciji i trgovini ljudima, prikupljenih na osnovu informacija koje je dalo 40 država potpisnica Konvencije Saveta Evrope o borbi protiv trgovine ljudima, 12 nevladinih organizacija i dve IT kompanije.

Studije procenjuju u kojoj meri tehnologija utiče na trgovinu ljudima, tehničke i pravne izazove u otkrivanju, istrazi i krivičnom gonjenju počinilaca krivičnih dela trgovine ljudima na internetu.

Studija takođe istražuje strategije, alate i dobre prakse koje su usvojile države članice da bi prevazišle identifikovane izazove – poput kontrolisanja interneta, alata za čišćenje veba i alata za analizu društvenih mreža. Takođe, dogovorena je i saradnja širokog spektra agencija, razmena znanja kao i prekogranična saradnja u obezbeđivanju elektronskih dokaza potrebnih za sudsko procesuiranje.

Alati zasnovani na tehnologiji za identifikaciju žrtava trgovine ljudima, kao što su softveri za prepoznavanje lica i posebni internet pretraživači, mogu pomoći u smanjenju količine podataka i u rukovanju velikim količinama informacija, međutim, studija ističe da ovi alati pokreću i etička pitanja, te da bi trebalo da ih koriste samo dobro obučeni operateri sa znanjem o trgovini ljudima.

Studija preporučuje i uspostavljanje i unapređenje mehanizama za detektovanje sumnjivih aktivnosti na internetu, kao i sumnjivih oglasa i reklama. Sve zemlje takođe treba da razviju procedure za razmenu podataka i protokole o saradnji sa kompanijama koje poseduju relevantne podatke.

„Pandemija virusa Covid-19 i razvoj informaciono-komunikacionih tehnologija doveli su do promena u načinu fukcionisanja trgovaca ljudima, što zahteva od zemalja da se prilagode i opreme svoje agencije za sprovođenje zakona i sisteme krivičnog pravosuđa tako da mogu uspešno da se nose sa ovim promenama.“, rekla je predsednica GRETA-e Helga Gajer.

izvor: https://www.coe.int/en/web/portal/-/trafficking-in-human-beings-expert-group-greta-releases-its-annual-report

Postani član CNZD!

Da li ćeš pomoći ako znaš da možeš? Sada je tvoja prilika – podrži našu misiju i rad učlanjenjem u zajednicu koja okuplja ljude kojima je prioritet bezbedno odrastanje dece u Srbiji.

blank

Bezbedna priča

Posetite zvanični podkast Centra za nestalu i zlostavljanu decu

Upišite se na listu za obaveštenja

Pridružite se našoj email listi da biste dobijali najnovije vesti i informacije sa našeg portala.

 

Uspešno ste upisali Vašu email adresu!