INHOPE odgovorio predlogu Evropske komisije za pomoć u borbi protiv seksualnog zlostavljanja dece putem interneta

INHOPE je objavio odgovor na predlog Evropske komisije za postavljanje pravila koja će pomoći kod prevencije i borbe protiv seksualnog zlostavljanja dece putem interneta.

INHOPE i njegove članice složili su se sa ciljevima koji su predloženi u dokumentu, ali su identifikovali i nekoliko elemenata kojima se treba pozabaviti kroz zakonodavni proces.

Utvrđeno je pet ključnih zahteva koje je potrebno sprovesti kako bi se osiguralo da predložena odredba može da ostvari svoj cilj:

  1. Omogućiti zvanično priznavanje anonimno prijavljenog materijala kao ključnog elementa za otkrivanje novog ili prethodno neidentifikovanog štetnog materijala.
  2. Razviti pravni okvir koji će olakšati priznavanje dežurnih linija Evropske unije kako bi i one mogle da pregledaju, procesuiraju i potencijalno sprovode potragu za štetnim materijalom.
  3. Koristiti postojeće i proverene sisteme da bi se izbegao dupli posao i kako bi se poboljšala efikasnost.
  4. Promeniti kriterijume za ulogu nacionalnog nadležnog organa, kako bi se omogućilo da se već postojeće stručne organizacije odrede kao nacionalne razvojne institucije.
  5. Kreirati okvir koji reguliše partnerstvo EU centra sa spoljnim organizacijama.

INHOPE se raduje saradnji sa Evropskom komisijom, članovima Evropskog parlamenta, Savetom Evropske unije i državama članicama na razvoju i poboljšanju predložene uredbe kako bi se zadati ciljevi što pre postigli.

Kompletan dokument nalazi se na sledećem linku: INHOPE’s full submission

Postani član CNZD!

Da li ćeš pomoći ako znaš da možeš? Sada je tvoja prilika – podrži našu misiju i rad učlanjenjem u zajednicu koja okuplja ljude kojima je prioritet bezbedno odrastanje dece u Srbiji.

Bezbedna priča

Posetite zvanični podkast Centra za nestalu i zlostavljanu decu