Održan Okrugli sto povodom projekta „Zajedno za bezbedniji internet“

Procenjuje se da 700.000 predatora dnevno vreba decu na internetu, da li putem video igara, društvenih mreža ili drugih platformi za druženje.

Kako bismo poboljšali rad na polju zaštite dece i mladih, održali smo 16.09. Okrugli sto na temu „Zajedno za bezbedniji internet – pravni okvir i izazovi u sprečavanju seksualne eksploatacije dece i mladih na internetu“ i okupili relevantne stručnjake da diskutuju o ovom problemu.

Kako zaštititi decu – strožim kaznama ili boljom prevencijom?

Iako je zastupljeno mišljenje da veće kazne mogu da smanje broj izvršenih krivičnih dela, advokat Momčilo Bulatović, predsednik Advokatske Komore Beograda, se sa ovom tvrdnjom ne slaže.

„Ja sam skeptičan da velike kazne mogu nekome da izmene svest. Koliko god da su kazne velike, one će za izvršioca biti prevelike, a za žrtvu nepravedno male.“ – rekao je Bulatović.

Prisutni su se složili da je zakon, kao zakon, dobar i u skladu sa međunarodnim standardima, i da je kako bi se problem rešio neophodno da se aktivno radi na prevenciji, na svim nivoima – od edukacije roditelja i dece, do edukacije stručnjaka i lica koji rade u direknom kontaktu sa decom.

„Mnogo veći značaj ima prevencija i edukacija, ali problem prevencije i edukacije je u tome što su oni bitno skuplji od samog sankcionisanja.“ – rekao je Aleksandar Trešnjev, sudija Višeg suda u Beogradu.

Često se dešava da je dete zlostavljano, ali da usled nedostatka edukacije, ne prepoznaje da je žrtva. Bilo je slučajeva da se u školi dogodi da neko deci pokazuje pornografski materijal, ali da dete ne zna da ga to ugrožava, ne zna čiji je to telefon, ne zna kako se zove osoba koja mu je to pokazala, niti da to treba da prijavi.

Upravo zbog toga, potrebno je učiti decu da prepoznaju zlostavljanje, ali i da umeju da prikupe dokazni materijal – ime osobe, da znaju koji je to uređaj, i da znaju kome da ga prijave i na koji način.

blank

Kolike su kazne ako se predatoru uđe u trag?

Propisana kazna za krivično delo pribavljanje i prikazivanja sadržaja u kojem se maloletnici iskorišćavaju u poronografske svrhe je do tri godine zatvora. 

Ali, kako je na Okruglom stolu zaključeno – prikupljanje, prikazivanje, sastavljanje i deljenje materijala koji prikazuje seksualno zlostavljanje dece teško je dokazivo, jer je jako teško dokazati da se na materijalu nalazi maloletna osoba. Na većini zaplenjeniog materijala dokumentovane su osobe bez lica, te se osim uzrasta ni identitet ne može utvrditi sa lakoćom.

Kada je u pitanju broj predmeta u domenu internet nasilja, Trešnjev je rekao da prvo mora da postoji „tamna brojka“, odnosno neotkriveni slučajevi, kako bi se uporedili sa procesuiranim slučajevima, kao i da je verovatno tamna brojka mnogo veća od onoga što je procesuirano.

blank

Koji su sledeći koraci?

Centar za nestalu i zlostavljanu decu već dugi niz godina radi na edukaciji dece, roditelja i stručnih radnika na temu bezbednosti na internetu, ali je bilo važno čuti i mišljenje onih koji su zaduženi za procesuiranje krivičnih dela koja se dogode na internetu, kao i poteškoće na koje oni eventualno nailaze.

Sve ovo sa ciljem kako bismo se u narednom periodu, svi kao društvo, fokusirali na otklanjanje tih prepreka i problema, i kako bismo zajedno radili na smanjenju stope kriminaliteta i boljoj edukaciji svakog člana društva.

Ovaj projekat realizuje se u okviru programa „Aktivni građani – bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju Srbije“, koji realizuje BOŠ uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Postani član CNZD!

Da li ćeš pomoći ako znaš da možeš? Sada je tvoja prilika – podrži našu misiju i rad učlanjenjem u zajednicu koja okuplja ljude kojima je prioritet bezbedno odrastanje dece u Srbiji.

blank

Bezbedna priča

Posetite zvanični podkast Centra za nestalu i zlostavljanu decu