Najnovije aktivnosti ECLAG grupe u okviru kampanje ChildSafetyON! kampanje

ECLAG, koalicija nevladinih organizacija za zaštitu dece od seksualnog zlostavljanja dala je svoje komentare na Predlog  za kategorizaciju rizika u vezi sa seksualnim zlostavljanjem dece donet u okviru Belgijskog predsedavanja EU. Ovaj predlog je okarakterisan je kao korak u dobrom pravcu ka unapređenju zaštite dece od online zlostavljanja, ali su iznete i određene preporuke za njegovo poboljšanje.


Uvodni deo ECLAG izveštaja pohvaljuje Belgijsko predsedavanje EU u njihovoj nameri da se bore protiv svih oblika seksualnog zlostavljanja dece, uključujući i enkriptovane online usluge. Naglašeno je da je zaštita dece od ključne važnosti, posebno imajući u vidu porast groominga za 82% u 2022. godini.

Kada je reč o kategorizaciji rizika, ECLAG je istakao potrebu za jasnim  definisanjem rizika, kako bi se zaštitila deca od svih oblika zlostavljanja.  U izveštaju je takođe naglašeno da su analiza rizika i upravljanje rizikom naučna disciplina ,i da stoga svaka izabrana metodologija rada treba da bude zasnovana na dokazima kao i na ekspertizi relevantnih aktera, uključujući pružaoce onlajn usluga i organizacije civilnog društva.

U okviru izveštaja, još jednom je istaknuta potreba za uspostavljanjem EU Centra, kako bi se omogućio kvalitetan i harmonizovan pristup u Evropskoj uniji, u oblasti analize u upravljanja rizicima od seksualnog zlostavljanja dece u onlajn okruženju ECLAG je izrazio zabrinutost u vezi sa ograničenim detekcijama na platformama srednjeg rizika i naglasio važnost efikasnog detektovanja i uklanjanja sadržaja koji predstavlja seksualno zlostavljanje dece, uključujući i enkriptovane usluge.

Navedeni komentari ECLAG-a pružaju dragocen uvid u izazove sa kojima se suočava Evropa u zaštiti dece od online zlostavljanja. Komentari ECLAG predstavljaju korak ka efikasnijoj regulaciji i zaštiti najmlađih članova društva.

ECLAG je  koalicija  od više od 65 nevladinih organizacija, udruženih u borbi za zaštitu dece od seksualnog  zlostavljanja. Ova mreža sprovodi kampanju #ChildSafetyON kako bi pokrenula sve relevantne aktere odgovorne za donošenje zakona i politika sa ciljem da se ostvari veća bezbednost dece na internetu. 

Centar za nestalu i zlostavljanu decu je član ECLAG-a i aktivan učesnik kampanje, uz organizacije osnivače ECLAG: Brave Movement, ECPAT International, Eurochild, Missing Children Europe, Internet Watch Foundation, Terre des Hommes i Thorn.

izvor: 2024.03_ECLAG_Comments on Belgian Proposal

Postani član CNZD!

Da li ćeš pomoći ako znaš da možeš? Sada je tvoja prilika – podrži našu misiju i rad učlanjenjem u zajednicu koja okuplja ljude kojima je prioritet bezbedno odrastanje dece u Srbiji.

Bezbedna priča

Posetite zvanični podkast Centra za nestalu i zlostavljanu decu