Održan 3. sastanak Koordinacionog tela za borbu protiv nasilja u osnovnim i srednjim školama grada Subotice

Koordinaciono telo za suzbijanje nasilja u školama u Subotici, osnovano je 27. oktobra 2022. godine, kao deo inicijative koji je sprovela Fondacija Tijana Jurić, odnosno Centar za nestalu i zlostavljanu decu u okviru projekta – Zajedno protiv vršnjačkog nasilja.

Koordinaciono telo za borbu protiv nasilja u osnovnim i srednjim školama u Subotici nastalo je po ugledu na grad Novi Sad, koji je prvi osnovao ovakvo telo sa ciljem da aktivno radi na izmeni zabrinjavajuće statistike koja se tiče vršnjačkog nasilja.

Teme 3. sastanka Koordinacionog tela

Formiranje Skupštine opštinskog đačkog parlamenta

Na inicijativu Koordinacionog tela, formirana je Skupština opštinskog đačkog parlamenta, sa 16 članova koji predstavljaju osam srednjih škola u Subotici. Sledeći korak je uključivanje jednog učenika iz Skupštine kao pridruženog člana u rad Koordinacionog tela, sa ciljem da se učenicima omogući aktivno učešće u timu, kroz iznošenje problema dece i mladih, predlaganje razvličitih inicijativa za njihovo rešavanje, kao i učešće u planiranju i realizaciji različitih aktivnosti u svrhu smanjenja nasilja i unapređenja bezbednosti dece i mladih u Subotici.

Omladinski Centar

Grad Subotica izvestio je prisutne o toku adaptacije prostora koji će imati funkciju Omladinskog centra u Subotici (Projekat OPENS-a u partnerstvu sa Gradom Subotica). Građevinski radovi se završavaju, ostaje opremanje prostora nameštajem, nakon čega će i započeti njegovo korišćenje za različite aktivnosti omladinskog rada. Omladinskim prostorom će koordinisati Kancelarija za mlade Grada Subotice. Predlog Koordinacionog tela je da se i Učenički parlament uzme učešće i uključi se u planiranje i sprovođenje aktivnosti u okviru Omladinskog centra.

Najava aktivnosti Centra za nestalu i zlostavljanu decu

Planirano je sprovođenje radionica tokom aprila i maja za učenike 5. i 6. razreda na temu unapređenja bezbednosti dece na internetu u svim osnovnim školama u Subotici. U okviru projekta „Web detektivi“ najavljena je regrutacija učenika koji će se uključiti u rad tima centra u funkciji Web detektiva. Radi se o deci koja će biti posebno obučena za detekciju i prijavljivanje nepoželjnih sadržaja na internetu. CNZD je izvestio prisutne o formiranju edukativne platforme koja će služiti učiteljima i nastavnicima osnovnih škola za sprovođenje radionica sa učenicima na teme koje se tiču bezbedne upotrebe intermeneta. Predloženo je sprovođenje  predavanja za roditelje u okviru roditeljskih sastanaka, i realizacija ove aktivnosti planirana je za početak sledeće školske godine u septembru 2024. godine.

Upozavanje sa radom Koordinacionog tela u Novom Sadu

Dušan Pavlović,ispred Aktiva direktora srednjih škola, organizovaće sastanak Skupštine opštinskog đačkog parlamenta na koji će pozvati predstavnike Centra za nestalu i zlostavljanu decu. Planirana je i njihova poseta Đačkom parlamentu u Novom Sadu, kako bi se učenici upoznali i naučili o radu ovog tela koje je aktivno u Novom Sadu već nekoliko godina.

Bezbednost u saobraćaju

Policijska uprava u Subotici planira sprovođenje aktivnosti u školama u cilju unapređenja bezbednosti dece u saobraćaju, sa početkom u maju. Dogovori za detaljno sprovođenje radionica će se postići na sledećem sastanku, koji će se održati sredinom aprila.

 

Šta su zadaci Koordinacionog tela za borbu protiv vršnjačkog nasilja u srednjim i osnovnim školama?

  • Preduzimanje preventivnih mera i aktivnosti kroz edukacije u vidu stručnih sastanaka, radionica, tribina, stručnih skupova, seminara
  • Učestvovanje u prevenciji u saradnji sa učenicima, nastavnicima, psihološko-pedagoškim ustanovama roditeljima, kako bi se smanjila pojava nasilja među učenicima
  • Pravovremeno prepoznavanje i adekvatno i efikasno reagovanje na sve oblike nasilja, te omogućavanje saradnje između svih učesnika u zaštiti bezbednosti učenika
  • Upućivanje preporuka i praćenje doslednosti primene istih, ostvarivanje redovne komunikacije sa medijima, i redovno učestvovanje u realizaciji programa i projekata za prevenciju nasilja i zlostavljanja u osnovnim i srednjim školama, i drugim merama namenjenih zaštiti bezbednosti učenika
  • Podsticanje aktivne saradnje između svih učesnika, odnosno spoljnih faktora, kao što su Centar za socijalni rad i Ministarstvo unutrašnjih poslova, i unutrašnjih faktora, kao što su zaposleni u školama, psihološko-pedagoška služba i direktor, kako bi se obezbedila bezbednost učenika
  • Kvartalno prikupljanje i obrađivanje podataka od Timova za zaštitu od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja u osnovnim i srednjim školama u Srbiji

Postani član CNZD!

Da li ćeš pomoći ako znaš da možeš? Sada je tvoja prilika – podrži našu misiju i rad učlanjenjem u zajednicu koja okuplja ljude kojima je prioritet bezbedno odrastanje dece u Srbiji.

Bezbedna priča

Posetite zvanični podkast Centra za nestalu i zlostavljanu decu

Upišite se na listu za obaveštenja

Pridružite se našoj email listi da biste dobijali najnovije vesti i informacije sa našeg portala.

 

Uspešno ste upisali Vašu email adresu!