Od početka godine u Srbiji 30 žrtava trgovine ljudima

Srbija je Svetski dan borbe protiv trgovine ljudima dočekala sa podatkom da je od početka godine identifikovano 30 žrtava, od kojih je 10 maloletnika.

trgovina

Direktorka Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima Sanja Kljajić navodi da je prošle godine identifikovano ukupno 40 žrtava, a da je za prvih sedam meseci ove godine već identifikovano 30 žrtava.

„Prošlu godinu je obeležio nešto manji broj identifikovanih žrtava, a pretpostavljamo da je uzrok tome migrantska kriza, jer su najznačajniji resursi koji obavljaju preliminarnu identifikaciju žrtava bili usmereni upravo na tu grupu“, rekla je Tanjugu Kljajićeva koja upozorava i da je jedna od manjkavosti sistema što počinioci složenog, gnusnog, krivičnog dela ne bivaju adekvatno kažnjeni.

Takođe, kako kaže, prošle je godine zabeležen veliki porast maloletnih žrtava trgovine ljudima, a ove godine je od 30 identifikovanih žrtava 10 bilo maloletnih.

Navodi i da se može reći da je u Srbiji seksualna eksploatacija najzastupljeniji vid.

„I kod maloletnika, takođe, preovlađuje seksualna eksploatacija pa tako imamo pet devojčica koje su žrtave trgovine ljudima“, rekla je Kljajićeva, koja navodi da su prisutni i ostali vidovi eksploatacija – radna, među maloletnicima prinuda na prošnju, prinudni brak…

Prema njenim rečima, od 27 prijavljenih slučajeva kod osam postoji visoki rizik da će upravo oni biti žrtve u zemlji u koju su se zaputili.

Katarina Ivanović iz ASTRE, nevladine organizacije koja se bavi borbom protiv svih oblika trgovine ljudima, kaže da je ta organizacija preko SOS telefona za pomoć žrtvama imala više od 2.000 poziva, a da je identifikovano 10 žrtava.

„Početak ove godine je karakterističan zbog toga što smo imali nekoliko slučajeva radne eksploatacije muškaraca u Francuskoj što nije bilo karakteristično za prethodne godine sa izuzetkom 2014. gde je, takođe, radna eksploatacija bila dominantan oblik“, kaže Ivanovićeva koja se slaže da je najčešći oblik ipak seksualna eksploatacija kojoj su izložene žene i devojčice.

Kljajićeva i Ivanovićeva se slažu da je neophodna edukacija građana, posebno najmađih, kako ne bi postali žrtve trgovine ljudima.

Selaković: Tužilaštvo uspešno radi

Ministar pravde u tehničkoj Vladi Nikola Selaković rekao je da je Tužilaštvo za organizovani kriminal uspešno radilo na suzbijanju krivičnih dela trgovine ljudima i da je biše nego ikad zaključeno sporazuma o priznanju krivice.

Selaković je istakao da je trgovina ljudima kao krivično delo jedna od pošasti savremenog doba, naročito kada se ima u vidu da je Srbija na ruti migratornih kretanja u prethodne dve godine i da su ona itekako živa i da svaki ilegalni prelazak granice i prebacivanje ljudi sa jedne na drugu granicu jeste jedno od obeležja krivičnog dela trgovine ljdima.

„Onda vam je jasno da je u Srbiji to krivično delo sada postalo i učestalije“, naveo je Selaković, dodajući da je reč o teškim krivičnim delima, koje treba sanckionisati u startu.

Izvor: TANJUG

Postani član CNZD!

Da li ćeš pomoći ako znaš da možeš? Sada je tvoja prilika – podrži našu misiju i rad učlanjenjem u zajednicu koja okuplja ljude kojima je prioritet bezbedno odrastanje dece u Srbiji.

blank

Bezbedna priča

Posetite zvanični podkast Centra za nestalu i zlostavljanu decu