Povratak u školske klupe za decu izbeglu iz Ukrajine

Centar za nestalu i zlostavljanu decu bazira svoju misiju na zalaganju za puno ostvarivanje i zaštitu dečijih prava, a pravo na obrazovanje je jedno od osnovnih prava deteta po Konvenciji o pravima deteta (član 28). U tom kontekstu,  želimo da skrenemo pažnju na decu i mlade koji su usled ratnog i kriznog stanja izbegli iz svoje države i prekinuli obrazovanje.

3000 izbeglica iz Ukrajine boravi u Srbiji

Naime, Više od 13.000 Ukrajinaca prošlo je od početka ruske invazije 24. februara kroz Srbiju, ka državama Evropske unije, prema saopštenju iz Komesarijata za izbeglice i migracije Srbije 21. marta.

Oko 3.000 ljudi, prema saznanjima Radija Slobodna Evropa , boravi kod rođaka ili prijatelja širom Srbije. Jedan deo ovih porodica planira da se zadrži u Srbiji, dok se ne steknu povoljni uslovi za povratak, dok je drugima Srbija usputna stanica na putu ka nekoj drugoj državi.

Izvršni direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila Radoš Đurović je objasnio da će na osnovu uredbe koja je stupila na snagu 18. marta 2022. godine, izbegli iz Ukrajine i njihove porodice u Srbiji imati zakonom zagarantovana prava, sa akcentom na besplatno osnovno i srednje obrazovanje dece i mladih.

Od izuzetne je važnosti da se deci koja prolaze kroz traumatičan period života, obezbede osnovni uslovi za život i rutina, i da im se olakša period prilagođavanja na novu okolinu, navike, jezik i kulturu.

Nastavak obrazovanja kao glavna misija

U državama širom sveta, Nemačkoj, Španiji, Irskoj, Italiji i mnogim drugim, škole, nastavnici, roditelji i nevladine organizacije složili su se da je u ovom trenutku potrebno preskočiti birokatiju i hitno obezbediti deci nastavak školovanja.

U Nemačkoj je, na primer, angažovan nastavnički kadar koji je izbegao iz Ukrajine, kako bi se deci koja su izbegla što pre obezbedila nastava na jeziku koji razumeju. Osim toga, organizovana je i kreativna nastava nemačkog jezika kako bi se lakše uklopili u novu okolinu, i zbližili sa vršnjacima. Do sada je širom Nemačke kreirano oko 50 ovakvih odeljenja.

Informativni vodič za roditelje, decu i nastavnike

Ostvarenje dečijih prava treba da bude prioritet, te je kancelarija komesara ukrajinskog parlamenta za ljudska prava pripremila je informativni vodič za roditelje, decu i nastavnike o aktuelnim veb resursima i portalima koji deci izbegloj iz Ukrajine pružaju mogućnost da nastave obrazovni proces.

Informativni vodič sa linkovima ka obrazovnim resursima dostupan je na ukrajinskom i engleskom jeziku, i može se pronaći na sajtu Saveta Evrope.

Pozivamo sve zemlje koje prihvataju decu iz Ukrajine da podele ovaj vodič sa informacijama na svojim zvaničnim veb stranicama, kako bi se nastavak obrazovnog procesa izbegle dece što pre, i  što lakše sproveo.

Postani član CNZD!

Da li ćeš pomoći ako znaš da možeš? Sada je tvoja prilika – podrži našu misiju i rad učlanjenjem u zajednicu koja okuplja ljude kojima je prioritet bezbedno odrastanje dece u Srbiji.

Bezbedna priča

Posetite zvanični podkast Centra za nestalu i zlostavljanu decu