Predstavljamo govornike pete stručne konferencije o bezbednosti dece „Bezbednost i odgovornost 2020“

Fondacija Tijana Jurić organizovaće 1. decembra petu stručnu konferenciju o bezbednosti dece „Bezbednost i odgovornost 2020“, ovog puta u onlajn formatu.

Veliko nam je zadovoljstvo i čast, ponosni smo i zadovoljni što smo i ove godine uspeli da okupimo eminentne stručnjake u različitim oblastima zaštite bezbednosti dece i što ćemo zajedno napraviti još jedan važan korak ka bezbednijem i sigurnijem okruženju za našu decu.

Prve govornice na konferenciji „Bezbednost i odgovornost 2020“ biće Marijana Vasilijević i Marijana Temunović koje će nas upoznati sa temom “Lažnih nestanaka dece”  i odgovoriti nam na pitanje šta navodi decu da svojevoljno napuste kuću.

Marijana Vasilijević je diplomirani pedagog i integrativni dečiji psihoterapeut. Radi kao stručni saradnik – pedagog u OŠ Moša Pijade u Subotici i kao psihoterapeut u Centru za lični razvoj „Spektrum“ u Subotici.

blank

Marijana Temunović po zanimanju je master sociolog i trenutno na edukaciji u oblasti integrativne art psihoterapiju. U Domu učenika srednjih škola u Subotici radi kao stručni saradnik – vaspitač, a saradnik je i u Centru za lični razvoj „Spektrum“ u Subotici.

blank

Ilija Đukanović je član Gradskog veća Grada Subotice zadužen za oblast socijalne zaštite i zdravstva i koordinator lokalnog tima za borbu protiv trgovine ljudima Grada Subotice. Na ovogodišnjoj konferenciji on  će nam preneti svoja znanja i iskustva o opasnosti dece i mladih od trgovine ljudima.

blank

Igor Jurić, osnivač Fondacije Tijana Jurić, inicijator je dve uspešne kampanje javnog zagovaranja. Prva je bila 2015. godine, koja je rezultirala izmenom člana 72. Zakona o policiji, prema kojem policija više ne čeka da prođu 24 sata, već u potragu za nestalim detetom kreće odmah nakon prijave nestanka.

Druga kampanja, za uvođenje kazne doživotnog zatvora za počinioce najtežih oblika teških krivičnih dela koja su za posledicu imala smrt deteta, maloletnika ili trudne žene.

U toku je još jedna, treća po redu kampanja Fondacije Tijana Jurić, koja ima za cilj da unapredi mehanizme potrage za nestalom decom uvođenjem Amber alert sistema u Srbiji. Detaljnije o ovoj kampanji, o načinu funkcionisanja Amber alerta i o ulozi svih nas u tome saznaćete od Igora Jurića, u okviru same konferencije.

blank

Katarina Tadić je master defektolog za višegodišnjim iskustvom u neposrednom radu sa osobama sa intelektualnim i drugim teškoćama, a ima iza sebe i veliki broj naučnih i istraživačkih radova na različite teme u cilju boljeg razumevanja, pomoći i podrške ovim osobama. Zaposlena je u Udruženju „Na pola puta“ u Pančevu i na konferenciji „Bezbednost i odgovornost 2020“ govoriće nam na temu ugrožene bezbednost dece, mladih i odraslih osoba sa lakim intelektualnim teškoćama.

blank

Jelena Višekruna je po zanimanju master pedagog i dečiji psihoterapeut. U Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova zaposlena je na radnom mestu inspektora socijalne zaštite. Sertifikovani je trener emocionalne pismenosti i asertivne komunikacije Psihopolis instituta. Kao sertifikovani integrativni dečiji psihoterapeut radi  psihoterapijski i savetodavni rad sa decom, adolescentima i njihovim roditeljima. Na Konferenciji „Bezbednost i odgovornost 2020“ biće jedan od predavača na temu „Dece kao žrtve  razvoda roditelja“.

blank

Višnja Divild Žeželj je po zanimanju pedagog i dečiji psihoterapeut. U Centru za unapređenje nastave „Abakus“ iz Beograda i Obrazovno-metodičkom centru „Katedra“ iz Novog Sada je autor i realizator više programa stalnog stručnog usavršavanja  nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika (Zuov-a). U pedagoško-psihološkom savetovalištu „Igrologija“ u Novom Sadu radi savetodavni i psihoterapijski rad sa decom i mladima. Na Konferenciji „Bezbednost i odgovornost 2020“ biće jedan od predavača na temu „Dece kao žrtve  razvoda roditelja“.

blank

Borisa Radanovića možemo predstaviti kao eksperta u oblasti bezbednosti na internetu, naročito kada su deca u pitanju. Zaposlen je u britanskoj organizaciji South West Grid for Learning (SWGfL) i ima zavidno iskustvo kao predavač i učesnik na međunarodnim konferencijama, okruglim stolovima, samitima i drugim stručnim skupovima. Na ovogodišnjoj konferenciji preneće nam svoja znanja i iskustva, ali i dobre prakse organizacije u kojoj radi na unapređenju bezbednosti dece na internetu.

blank

Amela Efendić je šef ureda Međunarodnog foruma solidarnosti – EMMAUS u Sarajevu i osnivač i menadžer Centra za sigurni internet u Bosni i Hercegovini i servisa za prijavu sadržaja zloupotrebe dece na internetu. Ima dvadesetogodišnje iskustvo u oblastima prevencije trgovine ljudima, programima razvoja i implementacije, direktne podrške i zaštite žrtava, podizanja svesti, prevenciji i obrazovanju, obukama i izgradnji kapaciteta državnih, OCD i međunarodnih profesionalaca, istraživačkom radu, lobiranju. Na ovogodišnjoj konferenciji, imaćemo priliku da čujemo mnoge korisne informacije, savete i preporuke na osnovu iskustva i dobrih praksi u radu Centra za sigurni internet.

Pozivamo Vas da budete deo online konferencije, koja će se održati u utorak, 1. decembra 2020.godine. Prijavite svoje učešće još danas putem formulara koji se nalazi na internet stranici Fondacije Tijana Jurić https://tijana.rs/prijava-na-konferenciju/

Stručni skup je odobren od strane Komore socijalne zaštite i Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, te će učesnicima zaposlenima u tim oblastima biti dodeljeni bodovi za obnovu licence.

Postani član CNZD!

Da li ćeš pomoći ako znaš da možeš? Sada je tvoja prilika – podrži našu misiju i rad učlanjenjem u zajednicu koja okuplja ljude kojima je prioritet bezbedno odrastanje dece u Srbiji.

blank

Bezbedna priča

Posetite zvanični podkast Centra za nestalu i zlostavljanu decu