Predstavljamo platformu „Transformator“ – korisni alati za građane, organizacije civilnog društva i medije

Beogradska otvorena škola (BOŠ) u oktobru 2016. godine pokrenula je projekat „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji – CS4EU“ kao podršku aktivnijem učešću organizacija civilnog društva i medija u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji (EU).

Projekat se sprovodi uz podršku Švedske, a trajaće do oktobra 2019. godine.

Ovim projektom BOŠ nastoji da proces pregovora Srbije sa EU učini vlasništvom svih građana i da ga poveže sa procesom kreiranja javnih politika. Na ovaj način će se uspostaviti okvir za društvene promene koje će omogućiti da građani prepoznaju korist od članstva Srbije u EU. Kroz ovaj projekat biće obezbeđena podrška za razvoj organizacija civilnog društva i medija u zastupanju interesa lokalnih zajednica u procesu pristupanja EU, navode u Beogradskoj otvorenoj školi.

U periodu od tri godine projekat će uključiti 45 organizacija civilnog društva i medija sa teritorije čitave Srbije u mrežu partnera. Upravo te organizacije radiće na povećanju uloge civilnog društva u zastupanju interesa lokalnih zajednica u procesu evropskih integracija, obezbeđivanju demokratskog uticaja civilnog društva na javne vlasti i unapređenju kvaliteta učešća javnosti u procesu donošenja odluka i pregovorima sa EU. Osim toga, organizacije-partneri ovog projekta, težiće svojim aktivnostima ka unapređenju javne debate i informisanosti građana o procesu evropskih integracija.

Poseta organizacija civilnog društva i medija institucijama u Briselu

Poseta organizacija civilnog društva i medija institucijama u Briselu

U projekat su trenutno uključene organizacije:

ONLAJN PLATFORMA – TRANSFORMATOR.BOS.RS

U sklopu projekta razvijena je i posebna onlajn platforma za pomoć organizacijama civilnog društva i medijima, ali i za informisanje javnosti o aktuelnostima na projektu – www.transformator.bos.rs

Na platformi se nalazi i nekoliko korisnih alata:

MAPE  – Mape sadrže sve realizovane inicijative koje je podržala Beogradska otvorena škola

KALENDAR – Informacije o aktuelnim konkursima za podršku projektima organizacijama civilnog društva (OCD) i medijima

DOKUMENTI – Međunarodni sporazumi, zakoni, izveštaji, smernice, strategije, razvrstani po tematskim oblastima, obuhvaćenim Programom podrške civilnom društvu i medijima u oblasti evropskih integracija

VAŽNE ADRESE – Kontakti institucija javne vlasti i kontakti potencijalnih izvora sredstava za OCD i medije

Izgled platforme Transformator.bos.rs

Izgled platforme Transformator.bos.rs

Fondacija Tijana Jurić kao jedna od organizacija civilnog društva uključena je u ovaj program svojim projektom „Institucionalna podrška Fondaciji Tijana Jurić – unapređenje bezbednosti dece u skladu sa evropskim standardima“.

Na koji način će ovaj projekat unaprediti bezbednost dece, saznajte OVDE

Bojana Latinović

Postani član CNZD!

Da li ćeš pomoći ako znaš da možeš? Sada je tvoja prilika – podrži našu misiju i rad učlanjenjem u zajednicu koja okuplja ljude kojima je prioritet bezbedno odrastanje dece u Srbiji.

blank

Bezbedna priča

Posetite zvanični podkast Centra za nestalu i zlostavljanu decu