Bezbednost svakog deteta je jednako važna!
Opšti cilj projekta je unapeđenje bezbednosti dece i mladih osoba sa intelektualnim poteškoćama, jačanjem njihovih kapaciteta za pravilnu upotrebu informacionih tehnologija i osnaživanjem njihovih roditelja/staratelja/hranitelja/nastavnika/vaspitača/socijalnih radnika/osoba od poverenja za pružanje podrške i zaštite od različitih opasnosti na internetu. Projektom se afirmiše korišćenje internet servisa i drugih informaciono-komunikacionih tehnologija/alata uz naglasak na pravilnoj selekciji sadržaja i vođenju računa o bezbednosti.

Specifični ciljevi projekta definisani su kroz:1. Unapređenje kapaciteta Centra za nestalu i zlostavljanu decu za sprovođenje preventivno-edukativnih programa na temu bezbedne upotrebe interneta, namenjenih posebno osetljivoj grupi – osobama sa lakim intelektualnim teškoćama; 2. Unapređenje veština dece i mladih sa intelektualnim teškoćama širom Srbije, kada je u pitanju pravilna i bezbedna upotreba interneta, pre svega društvenih mreža i aplikacija; i 3. Unapređenje kapaciteta roditelja, staratelja, nastavnika, vaspitača, socijalnih radnika i drugih osoba od poverenja dece i mladih sa intelektualnim teškoćama za pružanje podrške i zaštite od različitih opasnosti na internetu.

Projektom smo postigli nekoliko značajnih rezultata:
– Prilagođeni preventivno-edukativni programi Fondacije “Tijana Jurić” osobama sa intelektualnim teškoćama i njihovim roditeljima / starateljima / nastavnicima / vaspitačima / socijalnim radnicima / osobama od poverenja, uz ekspertsku pomoć saradnika, defektologa i socijalnog radnika iz Udruženja “Na pola puta” i snimljena dva edukativna filma na teme zaštite na internetu i prevencije trgovine ljudima;
– Oko sto dece i mladih sa intelektualnim teškoćama iz 7 različitih mesta širom Republike Srbije obučeno o bezbednoj upotrebi interneta kroz radionice održane onlajn i uživo;
– Oko 200 stručnih radinika iz prosvete i sistema socijalne zaštite iz različitih delova Srbije prošlo je dva akreditovana webinara i na taj način obučeno o posebnim rizicima i načinima zaštite dece i mladih osoba sa intelektualnim teškoćama, kao i načinima međusektorske saradnje u situacijama ugrožene bezbednosti dece i mladih na internetu.

Projekat je sproveden u partnerstvu sa udruženjem “Na pola puta” iz Pančeva uz finansijsku podršku UniCredit fondacije tokom 2020. i 2021. godine.

 

Postani član CNZD!

Da li ćeš pomoći ako znaš da možeš? Sada je tvoja prilika – podrži našu misiju i rad učlanjenjem u zajednicu koja okuplja ljude kojima je prioritet bezbedno odrastanje dece u Srbiji.

Bezbedna priča

Posetite zvanični podkast Centra za nestalu i zlostavljanu decu

Upišite se na listu za obaveštenja

Pridružite se našoj email listi da biste dobijali najnovije vesti i informacije sa našeg portala.

 

Uspešno ste upisali Vašu email adresu!