Regulativa za sprečavanje i suzbijanje seksualnog zlostavljanja dece

Danas, 19. oktobra, ministri pravde i unutrašnjih poslova iz 27 država članica Evropske unije donose odluku o predloženoj Regulativi za sprečavanje i suzbijanje seksualnog zlostavljanja dece. Centar za nestalu i zlostavljanu decu, kao deo #ChildSafetyON kampanje u kojoj učestvuje 65 organizacija za prava dece I koja je predvođena ECLAG (End Child Sexual Abuse Online), poziva ministre EU da glasaju za zakon koji štiti decu od svih pretnji na internetu. Čak četiri od pet građana EU i više od 500.000 građana EU koji su potpisali našu peticiju se slažu sa ovim zahtevom. Ovaj problem je predugo ignorisan od strane internet platformi i donosilaca politika, te apelujemo na ministre EU da preduzmu akciju i glasaju za  Predloženu Regulativu.

Onlajn seksualno zlostavljanje dece

Onlajn seksualno zlostavljanje i iskorišćavanje dece nanose nepojmljivu štetu deci i mladima u EU. Na svake dve sekunde, bar 2 fotografije ili video snimka seksualnog zlostavljanja dece se podele na internetu. Iza svake od ovih fotografija ili snimaka je neko ko mora da živi sa dugotrajnim traumama usled zlostavljanja i narušavanja privatnosti. Tokom 2022. godine, na internetu je pronađeno više materijala seksualnog zlostavljanja dece nego ikada pre, a 40% ovih materijala prikazivalo je decu mlađu od 10 godina.

Predloženom Regulativom Evropska unija, čije zemlje članice “hostuju” više od 60% prijavljenog materijala koji prikazuje seksualno zlostavljanje dece u svetu, ima priliku da deluje kako bi se ova pojava zaustavila putem detekcije i uklanjanja materijala na kom je prikazano seksualno zlostavljanje dece i gruming.

O predloženoj EU Regulativi za sprečavanje i suzbijanje seksualnog zlostavljanja dece

Predložena Regulativa, koju je Evropska komisija predložila u maju 2022. godine, postavila bi obaveze pružaocima onlajn usluga da spreče, detektuju, prijave i uklone materijale na kojima je prikazano seksualno zlostavljanje dece (CSAM) i gruming. Pružaoci onlajn usluga bili bi u obavezi da procene rizik zloupotrebe njihovih usluga u svrhu onlajn nasilja nad decom  i da preduzmu mere za suzbijanje tih rizika. Ako uprkos ovim merama, postoji dokaz o značajnom riziku od seksualnog zlostavljanja dece kod određenog pružaoca onlajn usluga, nacionalni sudovi ili odgovarajuće nezavisne  institucije bi takvom pružaocu mogle izdati nalog za detekciju, uz pravično balansiranje u pogledu svih tim aktom  ugroženih osnovnih prava (pre svega parvo na privatnost). Ako se izda nalog za detekciju, pružaoci usluga bili bi obavezni da koriste ciljane tehnologije za detekciju, prijavu i uklanjanje materijala.

Osim toga, Uredba predviđa osnivanje EU Centra koji će:

  • Održavati bazu indikatora kako bi se omogućila detekcija CSAM i obezbedilo otkrivanje isključivo takvog materijala.
  • Podržati provajdere tako što će im obezbedniti neophodnu tehnologiju koja će im pomoći u radu i ispunjavati zahteve Regulative.
  • Primati od provajdera prijave potencijalnog materijala koji prikazuje seksualno zlostavljanje dece i analizirati ih, te ih u skladu sa rezultatima analize prosleđivati Europolu i nacionalnim organima za sprovođenje zakona.
  • Biti centar koji će identifikovati najbolje prakse u prevenciji i pomoći žrtvama.
  • Imati Tehnički komitet, sastavljen od nezavisnih eksperata koji bi davali mišljenja o tehnologijama koje će biti dostupne putem EU Centra i pružali pomoć i ekspertizu o njihovoj upotrebi.

ECLAG podržava predloženu EU regulativu, uz određene izmene, kako bi se osiguralo da ona podstakne snažan odgovor na sprečavanje seksualnog nasilja nad decom u EU. Apelujemo na Evropski parlament i Savet da usvoje ovu Regulativu tokom 2023. godine.

Debata na nivou EU o Regulativi

Predlog Regulative se suočava sa mnogo otpora na nivou EU i u zemljama EU. Jedno od ključnih pitanja odnosi se na tehnologije koje se koriste za detekciju gruminga i materijala na kom je prikazano seksualno zlostavljanje dece, na svim platformama, uključujući end-to-end enkriptovane poruke. Evropska komisija je izdala  saopštenje o kompatibilnosti Regulative sa Poveljom o osnovnim pravima Evropske unije, nakon što su izražene zabrinutosti od strane Pravne službe Saveta Evropske unije. Naglašeno je da samo ilegalan sadržaj može biti detektovan, i da se mogu koristiti samo odobrene tehnologije veštačke inteligencije.

Olgica Čekić, Viša savetnica u Centru za nestalu i zlostavljanu decu,kaže:

“Predložena Regulativa uspostavlja snažne garancije za korišćenje zaštitnih mera, posebno nametanjem administrativne ili sudske odluke u procesu detekcije materijala koji prikazuje onlajn seksualno zlostavljanje dece i gruming. Usvajanje ove Regulative  bi omogućilo upotrebu tehnologija odobrenih od strane EU Centra, koje ciljaju isključivo sadržaj koji se odnosi na seksualno zlostavljanje dece i gruming. Ovaj pristup osigurava  zaštitu dece od seksualnog zlostavljanja na internetu, što je i osnovni cilj same Regulative.“

ECLAG podržava kampanju #ChildSafetyON i poziva na donošenje zakona i politika radi zaštite dece na internetu! Ne možemo više čekati! Ministri EU moraju glasati za snažnu uredbu i odlučno delovati kako bi se okončalo onlajn seksualno zlostavljanje dece jednom zauvek.

Postani član CNZD!

Da li ćeš pomoći ako znaš da možeš? Sada je tvoja prilika – podrži našu misiju i rad učlanjenjem u zajednicu koja okuplja ljude kojima je prioritet bezbedno odrastanje dece u Srbiji.

Bezbedna priča

Posetite zvanični podkast Centra za nestalu i zlostavljanu decu

Upišite se na listu za obaveštenja

Pridružite se našoj email listi da biste dobijali najnovije vesti i informacije sa našeg portala.

 

Uspešno ste upisali Vašu email adresu!