Regulativa za sprečavanje i suzbijanje seksualnog zlostavljanja dece

0 94

Danas, 19. oktobra, ministri pravde i unutrašnjih poslova iz 27 država članica Evropske unije donose odluku o predloženoj Regulativi za sprečavanje i suzbijanje seksualnog zlostavljanja dece. Centar za nestalu i zlostavljanu decu, kao deo #ChildSafetyON kampanje u kojoj učestvuje 65 organizacija za prava dece I koja je predvođena ECLAG (End Child Sexual Abuse Online), poziva ministre EU da glasaju za zakon koji štiti decu od svih pretnji na internetu. Čak četiri od pet građana EU i više od 500.000 građana EU koji su potpisali našu peticiju se slažu sa ovim zahtevom. Ovaj problem je predugo ignorisan od strane internet platformi i donosilaca politika, te apelujemo na ministre EU da preduzmu akciju i glasaju za  Predloženu Regulativu.

Onlajn seksualno zlostavljanje dece

Onlajn seksualno zlostavljanje i iskorišćavanje dece nanose nepojmljivu štetu deci i mladima u EU. Na svake dve sekunde, bar 2 fotografije ili video snimka seksualnog zlostavljanja dece se podele na internetu. Iza svake od ovih fotografija ili snimaka je neko ko mora da živi sa dugotrajnim traumama usled zlostavljanja i narušavanja privatnosti. Tokom 2022. godine, na internetu je pronađeno više materijala seksualnog zlostavljanja dece nego ikada pre, a 40% ovih materijala prikazivalo je decu mlađu od 10 godina.

Predloženom Regulativom Evropska unija, čije zemlje članice “hostuju” više od 60% prijavljenog materijala koji prikazuje seksualno zlostavljanje dece u svetu, ima priliku da deluje kako bi se ova pojava zaustavila putem detekcije i uklanjanja materijala na kom je prikazano seksualno zlostavljanje dece i gruming.

O predloženoj EU Regulativi za sprečavanje i suzbijanje seksualnog zlostavljanja dece

Predložena Regulativa, koju je Evropska komisija predložila u maju 2022. godine, postavila bi obaveze pružaocima onlajn usluga da spreče, detektuju, prijave i uklone materijale na kojima je prikazano seksualno zlostavljanje dece (CSAM) i gruming. Pružaoci onlajn usluga bili bi u obavezi da procene rizik zloupotrebe njihovih usluga u svrhu onlajn nasilja nad decom  i da preduzmu mere za suzbijanje tih rizika. Ako uprkos ovim merama, postoji dokaz o značajnom riziku od seksualnog zlostavljanja dece kod određenog pružaoca onlajn usluga, nacionalni sudovi ili odgovarajuće nezavisne  institucije bi takvom pružaocu mogle izdati nalog za detekciju, uz pravično balansiranje u pogledu svih tim aktom  ugroženih osnovnih prava (pre svega parvo na privatnost). Ako se izda nalog za detekciju, pružaoci usluga bili bi obavezni da koriste ciljane tehnologije za detekciju, prijavu i uklanjanje materijala.

Osim toga, Uredba predviđa osnivanje EU Centra koji će:

  • Održavati bazu indikatora kako bi se omogućila detekcija CSAM i obezbedilo otkrivanje isključivo takvog materijala.
  • Podržati provajdere tako što će im obezbedniti neophodnu tehnologiju koja će im pomoći u radu i ispunjavati zahteve Regulative.
  • Primati od provajdera prijave potencijalnog materijala koji prikazuje seksualno zlostavljanje dece i analizirati ih, te ih u skladu sa rezultatima analize prosleđivati Europolu i nacionalnim organima za sprovođenje zakona.
  • Biti centar koji će identifikovati najbolje prakse u prevenciji i pomoći žrtvama.
  • Imati Tehnički komitet, sastavljen od nezavisnih eksperata koji bi davali mišljenja o tehnologijama koje će biti dostupne putem EU Centra i pružali pomoć i ekspertizu o njihovoj upotrebi.

ECLAG podržava predloženu EU regulativu, uz određene izmene, kako bi se osiguralo da ona podstakne snažan odgovor na sprečavanje seksualnog nasilja nad decom u EU. Apelujemo na Evropski parlament i Savet da usvoje ovu Regulativu tokom 2023. godine.

Debata na nivou EU o Regulativi

Predlog Regulative se suočava sa mnogo otpora na nivou EU i u zemljama EU. Jedno od ključnih pitanja odnosi se na tehnologije koje se koriste za detekciju gruminga i materijala na kom je prikazano seksualno zlostavljanje dece, na svim platformama, uključujući end-to-end enkriptovane poruke. Evropska komisija je izdala  saopštenje o kompatibilnosti Regulative sa Poveljom o osnovnim pravima Evropske unije, nakon što su izražene zabrinutosti od strane Pravne službe Saveta Evropske unije. Naglašeno je da samo ilegalan sadržaj može biti detektovan, i da se mogu koristiti samo odobrene tehnologije veštačke inteligencije.

Olgica Čekić, Viša savetnica u Centru za nestalu i zlostavljanu decu,kaže:

“Predložena Regulativa uspostavlja snažne garancije za korišćenje zaštitnih mera, posebno nametanjem administrativne ili sudske odluke u procesu detekcije materijala koji prikazuje onlajn seksualno zlostavljanje dece i gruming. Usvajanje ove Regulative  bi omogućilo upotrebu tehnologija odobrenih od strane EU Centra, koje ciljaju isključivo sadržaj koji se odnosi na seksualno zlostavljanje dece i gruming. Ovaj pristup osigurava  zaštitu dece od seksualnog zlostavljanja na internetu, što je i osnovni cilj same Regulative.“

ECLAG podržava kampanju #ChildSafetyON i poziva na donošenje zakona i politika radi zaštite dece na internetu! Ne možemo više čekati! Ministri EU moraju glasati za snažnu uredbu i odlučno delovati kako bi se okončalo onlajn seksualno zlostavljanje dece jednom zauvek.

Ostavite odgovor

Vaš email neće biti objavljen.

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.