Studijska poseta Sjedinjenim Američkim Državama

Studijska poseta Vašingtonu i Filadelfiji organizovana je u okviru projekta “Aktivni građani – bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju” koji je sprovela Beogradska otvorena škola u saradnji sa Fondacijom BFPE za odgovorno društvo i Balkanskom istraživačkom mrežom (BIRN) Srbija sa ciljem doprinosa jačanju demokratskog društva u Srbiji utemeljenog na kulturi učešća građana u političkim procesima, kao i doslednom poštovanju demokratskih principa.

autor: Centar za nestalu i zlostavljanu decu

U studijskoj poseti učestvovalo je 15 predstavnika istaknutih organizacija civilnog društva i poslovnog sektora iz Srbije, među koje je uvršten i Centar za nestalu i zlostavljanu decu, koji je predstavljala Nina Davidović. Neke od američkih institucija, organizacija i kompanija koje su bile deo programa posete su: Ambasada Republike Srbije u SAD, Svetska banka, Amalgamated Bank (društveno odgovorna banka), Center for Political Accountability, National Democratic Institute (NDI), IREX, Zgradu Skupštine (U.S. Capitol), Nacionalni institut za zdravlje (U.S. National Institutes of Health-NIH), Lokalnu samoupravu Filadelfije, Partnership for Transparency i OpenGovHub.

blank
autor: Centar za nestalu i zlostavljanu decu

Studijska poseta održana je sa krajnjim ciljem razmene  iskustava i dobrih praksi sa institucijama, organizacijama i kompanijama iz SAD u oblasti razvoja praksi javnog zagovaranja u civilnom društvu, unapređenja procesa donošenja odluka i razvoja javnih politika kao i efikasnije saradnje i povezivanja javnog, civilnog i privatnog sektora u zagovaračkim aktivnostima.

blank
autor: Centar za nestalu i zlostavljanu decu

Ishod našeg učešća su inicirani kontakti i potencijalne saradnje sa predstanicima posećenih organizacija i institucija, ali i sa predstavnicima organizacija i kompanija koje su bile učesnice u poseti. Kao i prikupljena iskustva dobrih praksi u angažovanju civilnog društva u rešavanju određenih problema u zajednici.

Postani član CNZD!

Da li ćeš pomoći ako znaš da možeš? Sada je tvoja prilika – podrži našu misiju i rad učlanjenjem u zajednicu koja okuplja ljude kojima je prioritet bezbedno odrastanje dece u Srbiji.

blank

Bezbedna priča

Posetite zvanični podkast Centra za nestalu i zlostavljanu decu