Agenda konferencije „Bezbednost i odgovornost“

Moderator: Minja Miletić

09:00 – 09:30       Registracija učesnika i kafa dobrodošlice

09:30 – 10:15       Otvaranje konferencije

Igor Jurić, osnivač Fondacije Tijana Jurić

Noora Hazrinen, rukovodilac političkog sektora

Ana Brnabić, Predsednica Vlade Republike Srbije

10:15 – 11:15    Nasilje nad decom – stanje i podaci u Republici Srbiji

10:15 – 10:35       Stana Božović, Državni sekretar, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja

10:35 – 10:55       Olivera Zečević, šef odseka za prevenciju i suzbijanje maloletničke delikvencije, Ministarstvo unutrašnjih poslova

10:55 – 11:15      Emila Spasojević, viša savetnica, kancelarija Poverenika za zaštitu ravnopravnosti

11:15 – 11:30       Pauza za kafu

11:30 – 12:00      Bezbednost dece – Novi mehanizmi potrage za nestalom decom

Amber Alert inicijativa, Igor Jurić, osnivač Fondacije Tijana Jurić

Aplikacija za brzu potragu za decom, Jovan Stojanović, direktor za razvoj Zesium-a, osnivač Zajednice posvećene veštačkoj inteligenciji u Srbiji

12:00 – 14:15      Dete i trauma – mere, politike, prakse i odgovor institucija na problem nasilja

12:00 – 12:45      Tretman traumе kod dece, doc. dr. sc. Bruna Profaca, prof. psiholog, klinički psiholog, Poliklinika za zaštitu djece i mladih grada Zagreba

12:45 – 13:15       Traume kod dece “svedoka” porodičnog nasilja, centar za socijalni rad Sombor, sudski veštak

13:15 – 13:45       U zdravoj školi zdravo dete, Sabina Zijadić-Husić, psiholog i psihoterapeut, zamjenica direktora BHIDAPA-e Sarajevo

13:45 – 14:15       Rad sa žrtvama i počiniocima vršnjačkog i porodičnog nasilja iz ugla centra za socijalni rad, Јelena Zorić, psiholog, sistemski porodični psihoterapeut, Centar za socijalni rad Novi Sad

14:15 – 15:00       Ručak

15:00 – 15:30       Nasilje oko nas – lične priče

Aleksandra Šandor

15:30 – 17:00       Suicid kod mladih – Znakovi upozorenja na rizik i prevencija

15:30 – 16:00       Suicidalnost kod adolescenata, prof.dr.sc. Mirjana Graovac, geštalt psihoterapeut, dječji i adolescentni integrativni psihoterapeut, pročelnica odsjeka za adolescente i obitelj, KBC Rijeka

16:00 – 16:20       Faktori rizika i prevencija samoubistva kod mladih, Slavica Ranisavljev Kovačev, master psiholog, direktor Centra za pružanje emotivne podrške i prevenciju suicida „Srce“, Novi Sad

16:20 – 16:40       Zašto se mladi samopovredjuju, prim.dr.sc.med Jasminka Marković, dečiji psihijatar i psihoterapeut, ordinacija Krug, Novi Sad

16:40 – 17:00                       Diskusija i završetak konferencije

Postani član CNZD!

Da li ćeš pomoći ako znaš da možeš? Sada je tvoja prilika – podrži našu misiju i rad učlanjenjem u zajednicu koja okuplja ljude kojima je prioritet bezbedno odrastanje dece u Srbiji.

Bezbedna priča

Posetite zvanični podkast Centra za nestalu i zlostavljanu decu