Trgovina ljudima – jedan od najprofitabilnijih oblika kriminala (VIDEO)

Svakog 18. oktobra u Evropi se obeležava dan borbe protiv trgovine ljudima. Tim povodom, Fondacija Tijana Jurić podseća da je trgovina ljudima je društveni fenomen koji istovremeno ima uticaj na razvijene i zemlje u tranziciji, pogađa decu, žene i muškarce i predstavlja jedan od najprofitabilnijih oblika kriminala. Žrtve trgovine ljudima nemaju slobodu kretanja i slobodu izbora i ovaj oblik zloupotrebe predstavlja ekstremno kršenje ljudskih prava.

Gotovo svi svetski eksperti u ovoj oblasti slažu se da velika materijalna korist, minimalni troškovi i mali procenat osuđenih trgovaca ljudima predstavljaju značajne parametre koji opredeljuju mnoge kriminalce i organizovane grupe da se „bave“ ovim kriminalnim aktivnostima.

Trgovina ljudima podrazumeva kupovinu i prodaju neke osobe radi njene eksploatacije do koje dolazi usled upotrebe sile, pretnje, prevare, zablude, zloupotrebe ovlašćenja, zloupotrebe teškog položaja, otmice. Pristanak žrtve na eksploataciju ne menja činjenicu da se radi o trgovini ljudima i ne može predstavljati okolnost koja isključuje postojanje ovog krivičnog dela.

Fondacija Tijana Jurić daje svoj doprinos borbi protiv ovog društvenog problema kroz prevenciju i edukativne aktivnosti za roditelje čija deca pohađaju osnovne i srednje škole u napoj zemlji. Od početka tekuće godine, Fondacija je sprovela 30 radionica za više od 1000 osoba. Ove edukacije imale su za cilj približavanje problema trgovine ljudima, kao i da se skrene pažnja na moguće oblike prevencije ovog problema. Takođe, Fondacija je kreirala video klipove na ovu temu, koji se koriste prilikom preventivnih aktivnosti u školama.

Dodatno, građani i građanke se svakodnevno javljaju Fondaciji kako bi naš tim proverio potencijalno sumnjive oglase i poslovne ponude, kao i kako bi prijavili slučajeve trgovine ljudima o kojima imaju saznanja.

blank

Osim toga, u sklopu projekta «Gledaj webinar – budi bezbedan» čak 4 od 10 predavanja bilo je posvećeno upravo ovom problemu.

Na kraju, verujemo da je sistemsko delovanje i saradnja organizacija civilnog društva i državnih institucija neophodna kako bi se unapredila mreža dostupnih pomoći za žrtve trgovine ljudima. U tom svetlu, Fondacija je potpisala Memorandum o saradnji sa Centrom za zaštitu žrtava trgovine ljudima, što je bio prvi korak ka uspostavljanju saradnje u borbi protiv ovog oblika zloupotrebe i modernog ropstva.

Fondacija „Tijana Jurić“ obeležava 18. oktobar, Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima, u sklopu projekta „Bezbednost i  dobrobit dece i mladih“. Projekat finansira EU delegacija u Srbiji u okviru EIDHR programa.

blank

Postani član CNZD!

Da li ćeš pomoći ako znaš da možeš? Sada je tvoja prilika – podrži našu misiju i rad učlanjenjem u zajednicu koja okuplja ljude kojima je prioritet bezbedno odrastanje dece u Srbiji.

blank

Bezbedna priča

Posetite zvanični podkast Centra za nestalu i zlostavljanu decu