Formirano Koordinaciono telo za suzbijanje nasilja u školama u Subotici 

Koordinaciono telo za suzbijanje nasilja u školama u Subotici, osnovano je 27. oktobra 2022. godine, kao deo inicijative koji je sprovela Fondacija Tijana Jurić, odnosno Centar za nestalu i zlostavljanu decu u okviru projekta – Zajedno protiv vršnjačkog nasilja.

Prvog jula u Plavoj sali Gradske kuće u Subotici održan je okrugli sto povodom formiranja Koordinacionog tela za borbu protiv nasilja u školama, koji je uz podršku Grada Subotice organizovao Centar za nestalu i zlostavljanu decu.

Na sastanku je naglašeno, da je cilj Koordinacionog tela, koje je već formirano u Novom Sadu i Vlasotincu, da okupi predstavnike relevantnih institucija kako bi brže i efikasnije reagovali u slučajevima vršnjačkog nasilja.

Tim povodom, Ilija Đukanović, člana Gradskog veća za oblast socijalne politike, izjavio je da će se na uvođenju Koordinacionog tela aktivno raditi, i da će biti formirano tokom sledeće školske godine.

Kako je i obećano, Koordinaciono telo za suzbijanje nasilja u školama u Subotici, osnovano je 27. oktobra 2022. godine.

Kako je navedeno u saopštenju, zadaci Koordinacionong tela, koje je sastavljeno od 14 članova su:

  • Preduzimanje preventivnih mera i aktivnosti kroz edukacije u vidu stručnih sastanaka, radionica, tribina, stručnih skupova, seminara
  • Učestvovanje u prevenciji u saradnji sa učenicima, nastavnicima, psihološko-pedagoškim ustanovama roditeljima, kako bi se smanjila pojava nasilja među učenicima
  • Pravovremeno prepoznavanje i adekvatno i efikasno reagovanje na sve oblike nasilja, te omogućavanje saradnje između svih učesnika u zaštiti bezbednosti učenika
  • Upućivanje preporuka i praćenje doslednosti primene istih, ostvarivanje redovne komunikacije sa medijima, i redovno učestvovanje u realizaciji programa i projekata za prevenciju nasilja i zlostavljanja u osnovnim i srednjim školama, i drugim merama namenjenih zaštiti bezbednosti učenika
  • Podsticanje aktivne saradnje između svih učesnika, odnosno spoljnih faktora, kao što su Centar za socijalni rad i Ministarstvo unutrašnjih poslova, i unutrašnjih faktora, kao što su zaposleni u školama, psihološko-pedagoška služba i direktor, kako bi se obezbedila bezbednost učenika
  • Kvartalno prikupljanje i obrađivanje podataka od Timova za zaštitu od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja u osnovnim i srednjim školama u Srbiji

Takođe, Koordinaciono telo će imati zadatak da podnosi šestomesečne izveštaje o svom radu Gradonačelniku grada Subotice.

Formiranje Koordinacionog tela za suzbijanje nasilja u srednjim i osnovnim školama deo je inicijative koju je sprovela Fondacija Tijana Jurić tokom realizacije projekta „Zajedno protiv vršnjačkog nasilja“ u okviru projekta Beogradske otvorene škole „Dijalog promena“ uz finansijsku podršku Evropske unije. Za sadržaj ove stranice isključivo je odgovoran autor i taj sadržaj nužno ne odražava stavove Evropske unije. © 2021 Dijalog promena

Postani član CNZD!

Da li ćeš pomoći ako znaš da možeš? Sada je tvoja prilika – podrži našu misiju i rad učlanjenjem u zajednicu koja okuplja ljude kojima je prioritet bezbedno odrastanje dece u Srbiji.

blank

Bezbedna priča

Posetite zvanični podkast Centra za nestalu i zlostavljanu decu