Krivično delo: Obljuba nad nemoćnim licem

U prethodnom članku pisali smo o tome šta podrazumeva krivično delo silovanje prema krivičnopravnom sistemu Republike Srbije. U nastavku pročitajte objašnjenje člana 179. koji opisuje krivično delo obljubu nad nemoćnim licem.

(1) Ko nad drugim izvrši obljubu ili sa njom izjednačen čin iskoristivši duševno oboljenje, zaostali duševni razvoj, drugu duševnu poremećenost, nemoć ili kakvo drugo stanje tog lica usled kojeg ono nije sposobno za otpor, kazniće se zatvorom od pet do dvanaest godina.

(2) Ako je usled dela iz stava 1. ovog člana nastupila teška telesna povreda nemoćnog lica ili ako je delo izvršeno od strane više lica ili na naročito svirep ili naročito ponižavajući način ili je učinjeno prema maloletniku ili je delo imalo za posledicu trudnoću, učinilac će se kazniti zatvorom od pet do petnaest godina.

(3) Ako je usled dela iz st. 1. i 2. ovog člana nastupila smrt lica prema kojem je delo izvršeno ili ako je delo učinjeno prema detetu, učinilac će se kazniti zatvorom najmanje deset godina ili doživotnim zatvorom.

Izvršenje krivičnih dela protiv polne slobode ostavlja veoma teške posledice po žrtvu, i to ne samo u fizičkom smislu, već moramo uzeti u obzir i dugotrajnije posledice kao što su psihičke i emotivne posledice. Pomoć žrtvama u vidu podrške i razumevanja je ključna u osnaživanju osobe za nastavak svakodnevnog života nakon doživljene traume. Osoba koja se suoči sa dovako teškim životnim iskustvom nalazi se na putu koji će od nje zahtevati veliku borbu sa sobom i sa okolinom. Naša je odgovornost i dužnost da žrtvama pružimo svaku neophodnu pomoć – da li individualno ili sistemski kroz državne institucije.

Krivično delo obljuba nad nemoćnim licem vrši onaj ko nad drugim izvrši obljubu ili sa njom izjednačen čin iskoristivši duševno oboljenje, zaostali duševni razvoj, drugu duševnu poremećenost, nemoć ili kakvo drugo stanje tog lica usled kojeg ono nije sposobno za otpor, i kažnjava se zatvorom od pet do dvanaest godina.

Krivično delo obljuba nad nemoćnim licem javlja se u dva svoja oblika a to su:

  1. Prvi oblik postoji ako je usled izvršenja ovog krivičnog dela  nastupila teška telesna povreda nemoćnog lica ili ako je delo izvršeno od strane više lica ili na naročito svirep ili naročito ponižavajući način ili je učinjeno prema maloletniku ili je delo imalo za posledicu trudnoću, učinilac će se kazniti zatvorom od pet do petnaest godina.
  2. Drugi najteži oblik ovog krivičnog dela postoji ako je usled izvršenja dela  nastupila smrt lica prema kojem je delo izvršeno ili ako je delo učinjeno prema detetu, učinilac će se kazniti zatvorom najmanje deset godina ili doživotnim zatvorom (čl.179. KZ).

Neophodno je istaći da je i za ovo krivično delo zaprećena najteža krivična sankcija u našem zakonodavstvu, a to je kazna doživotnog zatvora.

master pravnik A. Karov

Izvor: https://www.paragraf.rs/propisi/krivicni-zakonik-2019.html

Postani član CNZD!

Da li ćeš pomoći ako znaš da možeš? Sada je tvoja prilika – podrži našu misiju i rad učlanjenjem u zajednicu koja okuplja ljude kojima je prioritet bezbedno odrastanje dece u Srbiji.

Bezbedna priča

Posetite zvanični podkast Centra za nestalu i zlostavljanu decu