Održan sastanak Koordinacionog tela za borbu protiv vršnjačkog nasilja u Subotici

U Subotici, 26.04. održan je sastanak Koordinacionog tela za borbu protiv nasilja u školama koji je okupio relevantne predstavnike institucija kako bi se u što kraćem roku krenulo raditi na gorućem pitanju nasilja i zlostavljanja među vršnjacima u osnovnim i srednjim školama.

foto: Centar za nestalu i zlostavljanu decu

Koordinaciono telo za suzbijanje nasilja u školama u Subotici, osnovano je 27. oktobra 2022. godine, kao deo inicijative koji je sproveo Centar za nestalu i zlostavljanu decu u okviru projekta – Zajedno protiv vršnjačkog nasilja.

Zadaci Koordinacionong tela, koje je sastavljeno od 14 članova su:

  • Preduzimanje preventivnih mera i aktivnosti kroz edukacije u vidu stručnih sastanaka, radionica, tribina, stručnih skupova, seminara
  • Učestvovanje u prevenciji u saradnji sa učenicima, nastavnicima, psihološko-pedagoškim ustanovama roditeljima, kako bi se smanjila pojava nasilja među učenicima
  • Pravovremeno prepoznavanje i adekvatno i efikasno reagovanje na sve oblike nasilja, te omogućavanje saradnje između svih učesnika u zaštiti bezbednosti učenika
  • Upućivanje preporuka i praćenje doslednosti primene istih, ostvarivanje redovne komunikacije sa medijima, i redovno učestvovanje u realizaciji programa i projekata za prevenciju nasilja i zlostavljanja u osnovnim i srednjim školama, i drugim merama namenjenih zaštiti bezbednosti učenika
  • Podsticanje aktivne saradnje između svih učesnika, odnosno spoljnih faktora, kao što su Centar za socijalni rad i Ministarstvo unutrašnjih poslova, i unutrašnjih faktora, kao što su zaposleni u školama, psihološko-pedagoška služba i direktor, kako bi se obezbedila bezbednost učenika
  • Kvartalno prikupljanje i obrađivanje podataka od Timova za zaštitu od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja u osnovnim i srednjim školama u Srbiji
blank
foto: Centar za nestalu i zlostavljanu decu

Jedna od tema razmatranih na sastanku je bilo uključivanje đaka, odnosno Gradskog učeničkog parlamenta, u funkcionisanje i rad Koordinacionong tela, kako bi se o prisutnim problemima među đacima moglo čuti iz prve ruke, direktno od dece i mladih.

Gradski učenički parlament bio bi formiran po uzoru na Novi Sad i njegov Gradski učenički parlament, jedini učenički parlament u Republici Srbiji koji okuplja učenike osnovnih i srednjih škola sa teritorije Grada Novog Sada.

Cilj postojanja ovog parlamenta je težnja ka većoj participaciji mladih u društvu i donošenju odluka, a samim tim i kreiranje sigurnog i bezbednog okruženja u kom mogu da ostvare maksimum svojih potencijala.

Postani član CNZD!

Da li ćeš pomoći ako znaš da možeš? Sada je tvoja prilika – podrži našu misiju i rad učlanjenjem u zajednicu koja okuplja ljude kojima je prioritet bezbedno odrastanje dece u Srbiji.

blank

Bezbedna priča

Posetite zvanični podkast Centra za nestalu i zlostavljanu decu