Poziv za pripremno ročište

Dana 16. marta 2015. godine, Igor Jurić je od Višeg suda u Subotici dobio poziv da u svojstvu oštećenog, po Zakoniku o krivičnom postupku od člana 345. do člana 352., dođe na pripremno ročište zakazano za dan, 02. april 2015. godine, u 9 časova, u sudnici broj 156/2, u krivičnom postupku protiv optuženog Dragana Đurića, zbog krivičnog dela: pokušaj silovanja iz člana 178. stav 3. u vezi stava 1. i člana 30. Krivičnog zakonika i teško ubistvo iz člana 114. tačka 5. Krivičnog zakonika.

Viši javni tužilac u Subotici je dana, 29. januara 2015. godine, podneo optužnicu protiv okrivljenog Dragana Đurića Višem sudu u Subotici, koji je ovu optužnicu zaprimio u ovom sudu i u skladu sa članom 335. Zakonika o krivičnom postupku, dostavio okrivljenom i njegovom braniocu sa poukom o pravu na odgovor.

Okrivljeni i njegov branilac, u predviđenom roku od osam (8) dana, nisu podneli žalbu na tekst optužnice.

Nakon toga, vanpretresno veće Višeg suda u Subotici je pristupilo ispitivanju optužnice i ona je pravnosnažno potvrđena.

Predmet je primljen dana, 25. februara 2015. godine, pod brojem: K-4/2015 i dodeljen predsedniku veća, sudiji Gordani Kojić.

Sudija Gordana Kojić je dana, 12. marta 2015. godine odredila datum održavanja pripremnog ročišta i poslala pozive okrivljenom i oštećenom i njihovim braniocima.

U pozivu je napomenuto da po članu 348. stav 2. Zakonika o krivičnom postupku, ako je optuženi uredno pozvan, a ne dođe na pripremno ročište, niti svoj izostanak opravda, predsednik veća može odlučiti da se pripremno ročište održi ako je prisutan branilac.

Po članu 347. stav 2. Zakonika o krivičnom postupku, optuženi se upozorava da na pripremnom ročištu može predložiti nove dokaze, ako je za njih saznao nakon potvrđivanja optužnice.

I optuženi i okrivljeni su upozoreni da se po članu 345. stav 3. u vezi člana 350. stav 6. Zakonika o krivičnom postupku, na pripremnom ročištu može održati glavni pretres.

Pripremno ročište se izvodi pred predsednikom sudskog veća i iz njega je isključena javnost, a u sudnici mogu biti prisutni samo javni tužilac, okrivljeni, njegov branilac i oštećena lica sa punomoćnikom.

Stranke će se izjasniti o predmetu optužbe, obrazložiti dokaze koji će biti izvedeni na glavnom pretresu i utvrditi činjenična i pravna pitanja.

Kada će biti zakazan glavni pretres suđenja, biće poznato nakon pripremnog ročišta.

visi-sud-subotica

Foto: Portal Sudova Srbije

Postani član CNZD!

Da li ćeš pomoći ako znaš da možeš? Sada je tvoja prilika – podrži našu misiju i rad učlanjenjem u zajednicu koja okuplja ljude kojima je prioritet bezbedno odrastanje dece u Srbiji.

blank

Bezbedna priča

Posetite zvanični podkast Centra za nestalu i zlostavljanu decu