Centar postao zvanični, punopravni član globalne mreže INHOPE

Centar za nestalu i zlostavljanu decu u okviru svojih aktivnosti posebnu pažnju poklanja udruživanju sa relevantnim akterima na lokalnom, regionalnom i globalnom nivou, u cilju saradnje i zajedničkog rada na unapređenju zaštite dece i dečijih prava.

Osim članstva u ECPAT-u i Eurochild-u, postali smo i deo globalne mreže koja se bavi uklanjanjem štetnog materijala sa interneta, na kojem je prikazano seksualno zlostavljanje dece – INHOPE.

INHOPE je oformio hotline koji je omogućio ljudima da prijave kada naiđu na zlostavljanje dece na mreži. Ubrzo se ova ideja, pod njihovim pokroviteljstvom, proširila svetom te su organizacije nevladinog sektora oformile svoje linije koje bi služile za prijavu štetnog sadržaja, uz podršku INHOPE-a.

IHOPE je svakoj državi koja je bila zainteresovana za ovaj program pružio dodatnu edukaciju kako bi analitičari koji pregledaju ovaj materijal, znali kako i gde da ga prijave, kako bi on bio skinut sa interneta.

Naša platforma Net Patrola, koja se bavi prikupljanjem prijava zlostavljanja dece na internetu je aplicirala na ovaj program, našim analitičarima je omogućena obuka, i sa ponosom objavljujemo da smo sada postali zvanični članovi ove mreže.

Članstvo nam omogućava pristup specijalnim alatima za analizu i obradu ovakvog materijala, kao i umreženost sa kolegama iz celog sveta, specijalizovanim u ovoj oblasti, a samim tim i sa INTERPOL-om.

Ovo je još jedan korak u obezbeđivanju bolje budućnosti i bezbednijeg odrastanja za decu u našoj zemlji, ali i za decu širom sveta.

Postani član CNZD!

Da li ćeš pomoći ako znaš da možeš? Sada je tvoja prilika – podrži našu misiju i rad učlanjenjem u zajednicu koja okuplja ljude kojima je prioritet bezbedno odrastanje dece u Srbiji.

blank

Bezbedna priča

Posetite zvanični podkast Centra za nestalu i zlostavljanu decu